Vaaralliset risteykset ja ajonopeudet murheena Auranmaalla

0
Ysitien risteysalue Auran Säästökallion kohdalla koetaan turvattomaksi ja hankalaksi.

AURANMAA. Loimaan seudun liikenteessä huolta aiheuttavat erityisesti turvattomat tai hankalat risteykset ja liittymät, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvallisuus. Kuntien välillä on kuitenkin eroja.

Loimaan seudulla syksyn aikana toteutettuun liikenneturvallisuuskyselyyn vastasi yhteensä 343 auranmaalaista. Karttapohjaisessa kyselyssä Auranmaalle tehtiin yhteensä 896 merkintää vaaranpaikoista ja 343 merkintää paikoista, joissa on sattunut onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.

Kyselyyn saatiin Pöytyältä 120, Marttilasta 72, Koskelta 68, Aurasta 66 ja Oripäästä 17 vastausta. Pöytyälle merkintöjä vaaranpaikoista tehtiin 340, Marttilaan 175, Koskelle 180, Auraan 181 ja Oripäähän 20 kappaletta. Läheltä piti -paikkoja merkittiin Pöytyälle 107, Marttilaan ja Koskelle 30, Auraan 37 ja Oripäähän viisi.

VAARANPAIKAT painottuivat taajamiin etenkin Aurassa ja Marttilassa. Koskella sitä vastoin tehtiin merkintöjä vaaranpaikoista enemmän taajaman ulkopuolelle. Vaaranpaikoista taajamiin kohdentui Pöytyällä 57, Marttilassa 72, Koskella 43, Aurassa 71 ja Oripäässä 50 prosenttia. Luvuissa on huomioitu sekä moottoriliikenne että kevyt liikenne.

Aurassa, Koskella, Oripäässä ja Pöytyällä eniten merkintöjä tuli turvattomiksi ja hankaliksi koetuista risteyksistä tai liittymistä, Marttilassa turvattomaksi koetuista tienylityspaikoista tai suojatien puutteesta. Toiseksi eniten merkintöjä tehtiin Marttilassa ja Oripäässä korkeista ylinopeuksista, Pöytyällä kevyen liikenteen yhteyksien puuttumisesta, Koskella teiden kunnosta ja Aurassa tienylityspaikan tai suojatien puutteesta.

Huoli teiden huonosta kunnosta nousi korkealle myös Pöytyällä ja Oripäässä, murhe kevyen liikenteen yhteyksien puuttumisesta Aurassa ja Koskella.

LÄHELTÄ PITI -tilanteita on Auranmaalla kyselyn mukaan sattunut hieman enemmän moottoriliikenteelle kuin kevyelle liikenteelle. Koskella tilanne on tässäkin toisin. Koskella etenkin pyöräilijöille on sattunut läheltä piti -tilanteita taajaman ulkopuolella.

Moottoriajoneuvoille läheltä piti -tilanteita on kyselyn mukaan sattunut Aurassa eniten taajamassa. Muissa kunnissa moottoriajoneuvojen läheltä piti -tilanteet painottuvat taajaman ulkopuolelle.

Jalankulkijoiden läheltä piti -tilanteet painottuvat kaikissa Auranmaan kunnissa taajamiin, Aurassa selkeimmin. Jalankulkijoille on kyselyn mukaan sattunut läheltä piti -tilanteita Aurassa ja Marttilassa useammin kuin pyöräilijöille. Pöytyällä läheltä piti -tilanteita on sattunut kummallekin yhtä paljon. Oripäähän merkittiin vain yksi läheltä piti -tilanne kevyelle liikenteelle ja se tuli jalankulkijalle taajamassa.

Pyöräilijöiden läheltä piti -tilanteet painottuvat Kosken lisäksi Pöytyällä taajamien ulkopuolelle. Aurassa ja Marttilassa on kyselyn mukaan käynyt pyöräilijöille läheltä piti -tilanteita käynyt varsin vähän.


Esimerkkejä vaaranpaikoista

Kyrö: Kehityksentien ja Kyröntien risteys (turvaton tai hankala risteys), Porakalliontien, Huitinperäntien ja Kyröntie risteysalue (turvaton tai hankala risteys, turvaton tienylityspaikka)

Yläne: Haverintien, Haaviontien ja Kuntolantien kurvi (turvaton tienylityspaikka), Haaviontien (jalankulku- tai pyöräilytieyhteys puuttuu), Turunväylän ja Keskustien risteys (turvaton tai hankala risteys)

Riihikoski: Kantatien ja Yläneentien risteys (turvaton tienylityspaikka, turvaton tai hankala risteys), Kisariihen ja koulun liittymät (turvaton tienylityspaikka, ajonopeudet), Turuntie (jalankulku- tai pyöräilytieyhteys puuttuu, tien laatu, ajonopeudet)

Aura: Ysitien ja Riihikoskentien risteys (turvaton tai hankala risteys, turvaton tienylityspaikka), Sillankorvantien, Yhdystien ja Urpontien risteys (turvaton tai hankala risteys), Yhdystien ja ysitien risteys (turvaton tai hankala risteys), Sillankorvantie, Karviaistentien ja ysitien risteysalue (turvaton tai hankala risteys, turvaton tienylityspaikka), Riihikoskentie (tien laatu)

Marttila: Metsäniityntien ja Marttilantien risteys (turvaton tienylityspaikka, ajonopeudet), Postitien, Nahkurintien sekä Kirkkotien ja Myllypellontien risteykset Härkätiellä (turvaton tienylityspaikka), Marttilantie (ajonopeudet)

Koski: Koskentien ja kymppitien risteys (turvaton tai hankala risteys), Hongistontie (tien laatu), Koskentie (ajonopeudet), Sorvastontien (ajonopeudet)

Oripää: Yhdystien ja kantatien risteys (turvaton tai hankala risteys)

Esimerkit on poimittu Loimaan seudun liikenneturvallisuuskyselyn online-kartasta https://mobilityanalytics.ramboll.com/webmaps/loimaas/ongelmat/