ALUEVAALIT: Mielenterveyspalveluiden toimivuus on yksi Kati Lyytisen tärkeimmistä tavoitteista

0
Kati Lyytinen toivoo aluevaltuustoihin enemmän näkemystä kokonaisuudesta ja vähemmän puoluepolitiikkaa.

Miksi olet ehdolla?

–Hyvinvointialueiden valtuustoissa tehdään päätöksiä koko aluetta koskien ja myös pienempien paikkakuntien tulee olla edustettuna valtuustossa. Tarjoan tietopohjaista päätöksentekoa arvostavalle äänestäjälle erinomaisen vaihtoehdon.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?

–Uskon äänestäjien perehtyvän ehdokkaiden mielipiteisiin, sote-näkemyksiin ja arvoihin, esimerkiksi vaalikoneiden avulla, ja tekevän päätöksensä ensisijaisesti niiden perustella. Paikallinen näkemys on yksi näkökulma näiden joukossa.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?

–Varmistaa, että hyvinvointialueiden toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman jouhevasti. Järjestelmän pystyttämisenkin aikana päätöksiä tulee tehdä kauaskantoisesti, jotta muun muassa ennaltaehkäisevistä ja matalan kynnyksen palveluista saadaan lopulta säästöä edelleen huonontuvan huoltosuhteen tilanteessa. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani on saada mielenterveyspalvelut toimivammaksi, jotta mielenterveyspohjaiset työkyvyttömyysluvut saadaan kääntymään laskuun.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?

–Uhkana on, että palveluita tai rakenteita tarkastellaan liian lyhyellä aikajänteellä, eikä saada aikaan laajemman päätöksenteon kokonaisuuden tuomia etuja toteutettua. Jos valtuustossa ei löydetä nopeasti ymmärrystä kokonaissuunnasta, voi sote-sektori kriisiytyä. Uhkana on, että valtuustoissa kiistellään puolue- tai paikallistavoitteiden kanssa näkemättä kokonaisuutta.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?

–Sote-uudistuksella on kaikki mahdollisuudet uudistaa kriisiytynyttä terveydenhoito- ja sosiaalialaa niin, että palvelut saadaan toimivammaksi ja tuotettua kustannustehokkaasti.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?

–Pääsääntöisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen palvelut tulee tuottaa julkishallinnon toimesta. Joitakin palveluita voi olla järkevää ostaa, mutta mikään säästöautomaatti se ei voi olla. Ostettaessa palveluita tulee hankkia ennen kaikkea tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle

–Työvoimapula tulee todennäköisesti vielä pahentumaan tulevaisuudessa, joten kaikki keinot tulevat harkintaan. Työhyvinvoinnin, työn kuormittavuuden, koulutuksen laadun, johtamisen ja palkkauksen ongelmiin tulee puuttua välittömästi. Työperäisen maahanmuuton ratkaisut on myös käytettävä.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän

–Meiltä löytyy esimerkiksi valtakunnallisesti palkittu vanhustyön yksikkö Kartanokoti, joten kyllä meilläkin on tarjota mallia koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Mistä toimintamalleista haluat ottaa mallia?

Sote-palveluiden digitaalisia versioita on jo otettu käyttöön joillakin alueilla ja näistä on saatavissa kokemuksia. Näistä on syytä ammentaa hyvät puolet ja karsia huonot, kun palveluita osittain joka tapauksessa digitoidaan.

Kuka?

Nimi, ikä, paikkakunta: Kati Lyytinen, 45, Pöytyä

Ammatti ja koulutus: vaatetusartesaani, biologi (FT)

Keskeisimmät luottamustoimet tähän mennessä: 2. kauden varavaltuutettu Pöytyällä