Heikinsuon vesiosuuskunta haluaa siirtää paineviemäriverkostonsa Pöytyän kunnan huomaan

0
Heikinsuolainen Timo Aaltonen esittelee kotipihallaan olevaa pumppaamoa, josta jätevesi lähtee putkia pitkin kohti puhdistamoa.

PÖYTYÄ/Heikinsuo. Heikinsuon vesiosuuskunta hoitaa vielä toistaiseksi kyläläisten talkootyön voimannäytettä, 24 kilometrin pituista paineviemäriverkostoa. Osuuskunnassa kuitenkin toivotaan, että Pöytyän kunta ottaisi noin 12 vuotta vanhan verkoston huostaansa.

Osuuskunnan puheenjohtaja Timo Aaltosen mielestä vaihto olisi hyvä tehdä nyt, kun putket sekä pumppaamot ovat vielä hyvässä kunnossa.

Alusta saakka osuuskunnassa mukana ollut Aaltonen myöntää viettäneensä unettomia öitä, kun linjastoa rakennettiin, rahaa kerättiin ja laskut olivat suuria. Sen jälkeen on ollut kevyempää, mutta silti hän luopuisi mielellään pestistään.

Siirtoa on suunniteltu pitkään

Pöytyän kunta ja Heikinsuon vesiosuuskunta ovat keskustelleet lähes kolmen vuoden ajan, kuinka paineviemäriverkosto siirrettäisiin kunnan haltuun.

Timo Aaltosen mukaan siirto kaavaillaan toteutettavan siten, että tonteilla olevat jätevesipumppaamot tulevat korvauksetta kiinteistöjen omistajille ja peltovainioita halkovat runkoputkistot sekä linjapumppaamot kunnalle.

– Kiinteistön omistajien kohdalla käytännöt muuttunevat siten, että jatkossa jätevesilaskun lähettää kunta. Tähän mennessä sen on lähettänyt vesiosuuskunta. Jatkossa kiinteistön omistajien pitäisi huolehtia pumppaamoidensa huolloista, Aaltonen selittää.

Pöytyän kunta on teettänyt sopimusluonnoksen verkoston siirtämiseksi. Vesiosuuskunnan osakkaat ovat jo ennestään käyttöveden osalta Pöytyän kunnan asiakkaita. Vesiosuuskunta ja kunta selvittävät, voidaanko olemassa oleviin sopimuksiin lisätä jätevesipuoli.

Hanke on myös verottajan arvioitavana, jottei osakkaille tule luovutuksesta ikäviä yllätyksiä.

Omistus voi siirtyä vajaan vuoden päästä

Mikäli luovutusprosessi sujuu vesiosuuskunnan hallituksen toivomalla tavalla, se etenee Pöytyän tekniseen lautakuntaan, kunnanhallitukseen sekä lopuksi valtuustoon.

Vesiosuuskunnan tulee hyväksyttää hanke osakkaillaan. Sitä varten tullaan järjestämään kokous, jossa verkoston luovutus kunnalle joko hyväksytään tai hylätään.

– Nopeimmillaan päätökset saadaan tehtyä tämän vuoden loppuun mennessä. Mikäli näin käy, vesiosuuskunta luopuu verkostosta 31.12.2022 ja 1.1.2023 sen omistajaksi tulee Pöytyän kunta.

Aaltonen kehottaa osuuskunnan jäseniä lukemaan kirjepostinsa tarkkaan, jotteivät hanketta koskevat tärkeät viestit jää huomiotta.

Remonttitarve on ollut vähäistä

Rahakoneeksi vesiosuuskunta ei ole muodostunut, eikä se ole ollut tarkoituskaan.

Heikinsuon vesiosuuskunta kerää osakkailtaan saman suuruisia jätevesimaksuja, kuin Pöytyän kunta kerää omilta yksityisiltä jätevesiasiakkailtaan.

Heikinsuolta putket johtavat lopulta Pöytyän kunnan hallinnoimaan puhdistamoon. Suurasiakkaana Heikinsuon vesiosuuskunta saa Pöytyän kunnalta 20 prosentin jätevesialennuksen. Näin osuuskunnalle kertyy rahaa, jolla se maksaa huoltoja sekä korjauksia.

–Pumppaamoita huolletaan vuosittain, mitään suuria katastrofeja ei ole sattunut, Aaltonen kertoo.

Heikinsuon vesiosuuskunnalla on 110 osakasta. Kukin heistä on maksanut 6 500 euroa kiinteistökohtaisesta pumppaamostaan sekä liittymisestä verkostoon.