Huonolla lainsäädännöllä pitkä häntä

0

Pöytyän kunta ja Heikinsuon vesiosuuskunta neuvottelevat parhaillaan osuuskunnan hoitaman jätevesiputkiston luovuttamisesta kunnalle. Osuuskunnan hoidettavana on 24 kilometrin verran viemäriverkostoa. Verkosto on reilut kymmenen vuotta vanha ja jos käyttöiäksi lasketaan 50 vuotta, kunnalle ei olisi vaihdoksesta tulossa merkittäviä kuluja pitkään aikaan.

Hanketta voi pitää vähintäänkin kohtuullisena. Vesiasiat kuuluvat kunnan perustoimintoihin, joten olisi järkevää, että kunta ottaisi putkiston hoitoonsa. Auranmaan kunnissa valittiin hyvin erilaisia strategioita silloin kun vielä näytti siltä, että vanhanmalliset sakokaivot on uusittava pikimmiten. Esimerkiksi Koskella putkistoa vedettiin paljon kunnan omana työnä.

Jätevesiasetuksessa on nähty todella monta mutkaa matkassa ennen kuin on päädytty nykytilanteeseen, missä uutta puhdistamoa vaaditaan vain pohjavesi- ja ranta-alueilta. Asetuksen esitteli vuonna 2004 ympäristöministerinä toiminut Jan-Erik Enestam, joka myöhemmin totesi tulleensa virkamiesten höynäyttämäksi. Jätevesiasetusta on korjattu moneen kertaan, kun sen vaatimukset on huomattu kohtuuttomiksi.

Ympäristönsuojelu on luonnollisesti kannatettava asia, mutta jätevesiasetus ja sen korjaukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää on, että lainsäädäntö on jo syntyessään valmista ja hyvin harkittua. Valitettavasti se ei kuitenkaan ole ainoa esimerkki moneen kertaan parsitusta lainsäädännöstä.