Kokoontumisrajoituksia jatkettiin ja kohdennettiin – Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua

0

LOUNAIS-SUOMI. Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kiellettyä sekä sisätiloissa että ulkotiloissa. Lisäksi yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa pitää toiminta järjestää niin, että osallistujat pystyvät välttämään lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Järjestelyistä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka pidetään tiloissa osallistujien nähtävillä.

Monet liikunta- ja virkistystilat voivat puolestaan avata nyt ovensa. Esimerkiksi kuntosalien, yleisten saunojen, uimahallien ja kylpylöiden sekä sisäleikkipaikkojen ja teemapuistojen on mahdollista pitää tilansa auki asiakkaille. Tiloissa tulee kuitenkin edelleen huomioida terveysturvallisuus.

Sairaanhoitopiirien arvioiden perusteella tilojen sulkemista koskevat määräykset kohdennetaan nyt sellaisiin tiloihin ja toimintoihin, joissa osallistujien määrä tai sijoittuminen, lähikontaktien mahdollisuus ja runsas aerosolituotto muodostavat erityisen riskin tartuntojen leviämiselle.

Aluehallintovirasto määrää alueellaan suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, tanssipaikkoina, kuorolauluun ja harrastajateatteritoimintaan.

–Nykyisessä epidemiatilanteessa tiukkoja rajoituksia on syytä kohdentaa niihin tilanteisiin, joissa on asiantuntijoiden mukaan merkittävä riski uusien laajojen tartuntaryppäiden syntymiselle. Osallistujien oma velvollisuus välttää lähikontakteja ja noudattaa hygieniatoimia korostuu nyt tartuntojen leviämisen estämisessä, painottaa viraston ylijohtaja Leena Räsänen.

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Päätös ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätökset astuvat voimaan sunnuntaina 16.1. ja ne ovat voimassa 28.1. saakka.