ALUEVAALIT: Pertti Liinoja painottaa yhteistyötä

0
Filomena ja Ferro odottavat herkkupalaa Pertti Liinojalta. Aluevaaleissa ehdokkaana oleva Liinoja painottaa pitkää kokemustaan yhteistyösopimusten neuvottelijana.

ORIPÄÄ. Miksi olet ehdolla aluevaaleissa?
–Haluan olla kehittämässä ja vahvistamassa julkisen vallan tarjoamia sote-palveluja, jotta kaikilla on mahdollisuus saada terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja tasapuolisesti varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Haluan myös, että peruspalvelut säilyvät lähipalveluna jokaisessa kunnassa.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?
–Pienenä kuntana Oripää on tehnyt paljon yhteistyötä toisten kuntien kanssa, ja olen ollut tekemässä päätöksiä monista yhteistyösopimuksista. Vuosien aikana minulle on kertynyt kokemusta yhteistyöstä ja monet asiat hoituvat yhdessä tekemällä paremmin. Kannatan myös periaatetta, että hyvinvointialue tuottaa pääosan sote-palveluista ja antaa näin suunnan sote-uudistuksen toteuttamiseen.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?
–Sote-palvelujen asiakasmaksuja määrättäessä on noudatettava kohtuullisuutta ja osa maksuista, kuten terveyskeskusmaksu, voitaisiin poistaa kokonaan.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?
–Lähipalvelujen säilyminen pienemmissä kunnissa voi vaarantua, jos hyvinvointialueen luottamushenkilöt eivät koe koko Varsinais-Suomea yhtenäisenä, tasa-arvoisena maakuntana, jossa palvelut pitää tarjota kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?
–Pyrkimällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen saumattomaan yhteistyöhön taataan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asioita hoidetaan oikeassa paikassa hoitoketjua. Lisäksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja vahvistaminen luo tasa-arvoa yhteiskuntaan.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelujen tuottajana?
–Yksityisten palveluntuottajien osuutta ei pidä lisätä, vaan hyvinvointialue tuottaa pääosan sosiaali- ja terveyspalveluista yksityisen sektorin toimiessa palveluja täydentävänä tahona.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle?
–Hoitohenkilökunnan työolosuhteita on parannettava, palkkausta pitää korottaa työn rasittavuutta ja vaativuutta vastaavalle tasolle. Hoitajien koulutuspaikkoja on myös lisättävä. Lyhyellä tähtäimellä voidaan myös palkata ulkomaista työvoimaa.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän?
–Kuntalaisille tuottavat turvaa sekä hoivaa nykymuotoinen palveluasuminen ja kotihoito, jotka pitää säilyttää soten toteutuessa. Monissa maalaispitäjissä palo- ja pelastustehtävien hoidosta vastaavat pääosin paikalliset vapaapalokunnat, joiden toiminnan toivoisin myös jatkuvan tulevaisuudessa.

Mistä toimintamallista haluat ottaa mallia?
–Kuntien sote-palvelujen siirtyessä hyvinvointialueen hoidettavaksi tulee huomioida kunnissa käytössä olleet mallit. Hyvin toimivia käytäntöjä ei ole syytä hylätä, vaan kehittää niiden pohjalta uudistettu ja toimiva sote-järjestelmä.

Auranmaan Viikkolehti haastatteli Auranmaan alueen aluevaaliehdokkaita ennen 23.1. pidettäviä ensimmäisiä aluevaaleja. Kaikki ehdokasjutut tehtiin samoilla kysymyksillä. Sarja päättyy.


Kuka?

Nimi, ikä, paikkakunta, puolue: Pertti Liinoja, 68, Oripää, Vasemmistoliitto.
Ammatti ja koulutus: maanviljelijä eläkkeellä, koneinsinööri.
Keskeisimmät luottamustoimet tähän mennessä: Kunnanvaltuutettu 1985- , kunnanhallituksen puheenjohtaja 1997–2000 ja 2007–2008, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsen 2001–2008.