Puolueiden linjaerot näkyvät aluevaaliohjelmissa

0
Moni puolue kertoo vaaliohjelmassa tavoitteekseen, että sote-palveluiden pitää jatkossakin löytyä läheltä. Kuinka moni terveyskeskus todellisuudessa säilyy, selviää vasta tulevaisuudessa.

AURANMAA. Puolueiden erilaiset painotukset esimerkiksi taloudenpidossa, suhtautumisessa maahanmuuttoon tai ympäristöön sekä suhtautumisessa yritysten rooliin julkisten palveluiden tuottajana näkyvät aluevaaliohjelmissa.

SDP:n aluevaaliohjelma on pitkä ja perusteellinen. Lähes kaikki hyvinvointialueiden tehtävät on käyty läpi ja kerrottu, miten niiden pitäisi toimia. Tavoitteena on hyvinvoinnin tasaisempi jakaminen ja yhdenvertaiset palvelut. Yleisen aluevaaliohjelman lisäksi on tehty omat ohjelmat kullekin alueelle.

SDP:n Varsinais-Suomen tavoitteet on tiivistetty kahteentoista kohtaan. Ensimmäiseksi on valittu ennaltaehkäisy. Tavoitteena on lähellä sijaitsevat terveysasemat, joskin ohjelmassa todetaan myös, että palveluja voidaan yhä enemmän järjestää myös etäyhteyksillä.

Erikoissairaanhoidon kohdalla mainitaan erikseen myös aluesairaalat kuten Loimaa. Terveyskeskusjonot halutaan poistaa.

Järjestöt halutaan ottaa mukaan tuottamaan palveluita. Yritysten roolista tai palvelujen rahoituksesta tavoitteissa ei puhuta mitään.

Suomalainen ensin

Perussuomalaiset käyvät vaaleihin otsikolla ”Suomalainen ensin”. Hyvinvointialueiden tehtävät käydään läpi tarkkaan. 12-sivuisen ohjelman ydinkohdat on tiivistetty loppuun. Maahanmuutto on tavoitteissa keskeisesti esillä.

Perussuomalaiset haluavat leikata maahanmuuton ja ilmastopolitiikan kustannuksia ja ohjata varoja terveydenhoitoon. Laittomilta maahanmuuttajilta halutaan kieltää muu kuin henkeä ja terveyttä uhkaavien sairauksien hoito. Ulkomaisen työvoiman tuonti hoitoalalle halutaan torjua. Yksityisille palveluntuottajille halutaan sanktioita silloin, kun näiden vammais- ja vanhuspalveluyksiköissä on rikottu velvoitteita.

Maakuntaveroa puolue ei halua. Sen sijaan puolue toteaa jo ohjelman alussa, että maakuntauudistus paisuttaa kuluja ja hallintoa, perussuomalaisten mielestä sote on susi jo syntyessään.

Tervettä maalaisjärkeä

Kokoomus käy aluevaaleihin otsikolla ”Tervettä maalaisjärkeä”. Sekin suhtautuu uuteen hallintoportaaseen epäilevästi ja vastustaa maakuntaveroa. Kokoomus rekrytoisi ulkomailta lisää työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle ja ottaisi yritykset ja yhdistykset mukaan tuottamaan palveluita ja lisäämään tehokkuutta ja kilpailua. Kokoomus haluaakin palveluiden käyttäjille lisää valinnanvapautta.

Palveluiden saatavuutta kokoomus parantaisi muun muassa ottamalla käyttöön etävastaanottoja.

Kokoomus korostaa aluevaaliohjelmassaan, että ääni kokoomukselle on ääni vastuulliselle taloudenpidolle.

Jokaiseen kuntaan sote-asema

Keskusta käy vaaleihin otsikolla ”Vahvistamme lähipalveluja”. Kolme tärkeintä teemaa ovat sote-asema jokaiseen kuntaan, parempi arki työpaikoille ja oikea-aikainen hoito yhdellä yhteydenotolla.

Keskusta uskoo, että uudistuksella on mahdollista hillitä kustannusten kasvua. Keskusta näkeekin uudistuksen askeleena kohti maakuntien Suomea.

Keskusta painottaa yhteistyötä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kesken.

Suhteensa maakuntaveroon puolue jättää auki ja toteaa, että asiaa pitää arvioida sitten, kun maakuntien tehtäväkenttää laajennetaan.

Palvelut kaikille

Vasemmistoliitto painottaa omassa ohjelmassaan, että toimivat sote-palvelut kuuluvat kaikille. Puolueen mukaan aluevaaleissa on kyse tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja terveydestä.

Sote-alan työvoimapulaa puolue ratkoisi palkkoja nostamalla ja työsuhteiden pätkimisen lopettamalla. Puolue haluaa pitää palvelut lähellä ihmistä, niitä ei pidä keskittää suurille paikkakunnille. Puolue vahvistaisi harvaan asuttujen alueiden palveluita digitalisaatiolla ja kiertävien ammattilaisten avulla.

Lääkäriin on puolueen tavoitteen mukaan päästävä viikon sisällä. Puolue turvaisi myös paperittomien pääsyn kiireettömään hoitoon. Terveyskeskusmaksun puolue haluaa poistaa ja asiakasmaksuja alentaa. Palveluita voi puolueen mukaan tuottaa yhdessä järjestöjen kanssa tai yritystenkin kanssa yhteistyössä, mutta sote-rahat eivät saa valua veroparatiiseihin.

Maakuntaveroa puolue pitää tarpeellisena, joskin se muistuttaa, että asiasta päättää myöhemmin eduskunta.

Ilmastovaalit

Vihreät muistuttaa omassa ohjelmassaan, että ilmastokriisi ja ympäristön tila vaikuttavat ihmisten terveyteen. Ympäristöongelmat tuovat mukanaan koronan kaltaisia sairauksia ja sään ääri-ilmiöitä. Puolue haluaa kaventaa terveyseroja ja taata pääsyn hoitoon viikossa. Puolue painottaa ohjelmassaan yhdenvertaisuutta. Pääsy palveluihin ei saa riippua esimerkiksi asuinpaikasta tai kulttuuritaustasta.

Vihreät muistuttaa, että suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Tämän kehityksen puolue haluaa kuroa umpeen vahvistamalla julkisia peruspalveluja.


 

Yleisellä tasolla

Vaaliohjelmia tutkinut Turun yliopiston tutkijatohtori Juha Ylisalo kertoo, että aluevaaliohjelmissa näkyy, että kyseessä on uudet vaalit.

–Aluevaaliohjelmat liikkuvat aika yleisellä tasolla. Toisaalta puolueiden väliset painotuserot näkyvät myös aluevaaliohjelmissa. Kokoomus suhtautuu yritysten käyttämiseen hyvinvointipalveluiden tuottajina myönteisemmin kuin vasemmistopuolueet ja perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta, Ylisalo kertoo.

Kovin suurta merkitystä ei vaaliohjelmilla yleensä ole tavallisen äänestäjän päätöksenteossa.

–Puolueiden vaaliohjelmia lukevat lähinnä politiikan hevijuuserit, Ylisalo tiivistää.

Aluevaaliohjelmissa keskitytään lähinnä siihen, mitkä kaikki palvelut on turvattava ja vähemmän siihen, mistä rahat tulevat. Näin on Ylisalon mukaan yleensäkin vaaliohjelmissa.

–Ennen vaaleja asetetaan tavoitteet ja vaalikauden aikana sitten katsotaan, mistä rahat, Ylisalo tiivistää.


KOMMENTTI: Hyvää ja kaunista

Kaikissa vaaliohjelmissa luetellaan ensin lähes kaikki hyvinvointialueiden palvelut ja sitten todetaan että niitä on parannettava tai ne on vähintäänkin turvattava. Sen sijaan puolueiden näkemykset siitä, miten palvelut rahoitetaan kulujen kasvaessa, loistavat poissaolollaan samoin kuin näkemykset siitä, mistä leikataan ensin jos leikattava on.

Leikkauskohteiden priorisointi olisi kohtuullista tuoda esille, sillä käytännössä leikkauslistojakin joudutaan ennen pitkää tekemään.

Priorisointi jos mikä on politiikkaa. Sitä ei pidä jättää virkamiesten vastuulle.

Asko Virtanen