Edessä olevat seurakuntaliitosneuvottelut hämmentävät Koskella ja Marttilassa

0
Diakoni Anni Kantosen järjestämälle hyvän mielen kävelylle osallistui maanantaina mukavasti väkeä. Tuomiokapitulin alulle panemat seurakuntaliitosneuvottelut Salon seurakunnan kanssa eivät olleet kävelylle osallistuneiden mieleen.

KOSKI, MARTTILA. Tyrmistys ja hämmennys kuvannee tämän hetken tunnelmia Martinkosken seurakunnassa. Viime viikolla tullut uutinen (AVL 28.1.) seurakuntaliitosneuvottelujen aloittamisesta Salon seurakunnan kanssa ei ollut toivottu ainakaan Auranmaan Viikkolehden maanantaiaamulla tapaamien seurakuntalaisten keskuudessa.

–Pysytään vaan itsenäisenä, Irma Vesanen tiivistää diakonin järjestämälle hyvän mielen lenkille osallistuvien tunnot ja harmittelee, ettei asiasta kysytä seurakuntalaisilta.

Vesanen kokee, että ylemmältä taholta tullut käsky ryhtyä neuvotteluihin painostaa liitokseen.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pirjo Harstinen sanoo elättelevänsä toivon kipinää, että liitosta ei tulisi. Hänkin pelkää, ettei liitosta enää pystytä estämään.

–Olisimme toivoneet, että olisimme saaneet olla Martinkosken seurakunta pidempään kuin yhden vaalikauden. Siitäkin suurin osa on ollut korona-aikaa ja toiminta vajaata. Toisaalta kun talousihmiset laittavat luvut pöytään, siinä hiljenee, Harstinen pahoittelee ja kuvailee tunnelmia hämmentyneiksi.

Harstinen myös ihmettelee kiirettä, jolla neuvotteluja ollaan viemässä läpi.

Kosken ja Marttilan seurakunnat yhdistyvät Martinkosken seurakunnaksi vuonna 2019. Neuvottelut ja päätökset Salon seurakuntaan liittymisestä on tarkoitus saada valmiiksi jo toukokuun loppuun mennessä. Tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Mika Piittala perustelee kireää aikataulua marraskuussa edessä olevilla seurakuntavaaleilla.

–Valtuustokauden aloitus on luonteva kohta liitokselle. Uuden laajentuneen seurakunnan valtuusto aloittaisi sekä hallinnollisesti, että myös alueellisesti ”puhtaalta pöydältä”, Piittala sanoo ja toteaa vaaleihin valmistautumiseen tarvittavan aikaa.

Piittalan mukaan Martinkosken seurakunnan johdon kanssa on käyty talouteen ja seurakunnan toiminnan turvaamiseen liittyviä keskusteluja noin vuoden ajan.

–Mahdollisissa liitosvaihtoehdoissa huomioidaan ensisijaisesti seurakunnan oma näkemys. Muita huomioitavia asioita on liitoskumppanin talouden kantokyky sekä valmius vastaanottaa liittyvä seurakunta, Piittala perustelee Salon seurakunnan valikoitumista liitoskumppaniksi ja toteaa liitoksen ensisijaisena tavoitteena olevan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa.

Salon seurakunta on hänen mukaansa ilmaissut valmiutensa liitosneuvotteluihin.

Uhka vai mahdollisuus?

Martinkosken kirkkovaltuuston puheenjohtaja Outi Hacklin ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kalle Mikkola ovat varovaisia kommentoimaan edessä olevia neuvotteluja.

–Ei tämä varsinaisesti yllätys ollut, vaan odotettavissa joka tapauksessa jossain kohtaa, Hacklin sanoo painottaen, ettei kenenkään kylkeen vielä ole kiinnitetty vaan neuvotteluja käydään.

Saloa hän pitää liitossuuntana luontevimpana.

–Pitää olla realisti, kun kysymys on siitä, että jatkossakin meillä on toimintaa. Pienillä resursseilla ei välttämättä itsekään sitä pystytä järjestämää.

Mikkolan mukaan Martinkosken seurakunnan tilanne ei ole huolestuttava, mutta tulevaisuus on kysymysmerkki.

–Meidät on asetettu tekemään ohjeistettuja laskelmia ja ne ovat sen näköisiä, että kapitulin mielestä on tarpeellista tehdä tällaisia päätelmiä, Mikkola sanoo.

Myös hän pitää Saloa ehkä yhtenä parhaista vaihtoehdoista liitoskumppaniksi. Aikataulun Mikkola myöntää nopeaksi, mutta arvelee, ettei se kuitenkaan ole mahdoton.

Harstisella on seurakunnan työntekijänä kokemusta Salon seurakunnan aiemmista seurakuntaliitoksista.

–Silloin en työntekijänä kokenut liitosta huonona, mutta myöhemmin pikkuseurakunnat ovat joutuneet kärsimään.

Kaikkinensa Harstinen tuntee kokonaiskirkon tilanteen ja tietää, ettei Martinkosken seurakunnan tilanne ole poikkeuksellinen.

–Pitäisi nähdä liitosneuvottelut mahdollisuutena eikä uhkana, mutta vielä sitä ei ehkä ole mahdollisuutena haluttu nähdä, hän miettii.