Toive koulunuorisotyöntekijän työn jatkumisesta kasvaa Pöytyällä

0

PÖYTYÄ. Pöytyällä toive koulunuorisotyöntekijän työn vakiinnuttamisesta kasvaa. Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion oppilaskunnat vetosivat päättäjiin jo syksyllä ja nyt vetoajien joukkoon ovat liittyneet yhtenäiskoulujen vanhempainyhdistykset, MLL:n paikallisyhdistykset sekä opiskeluhuollon ja kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijät.

Myös kunnanvaltuustossa jätettiin aloite koulunuorisotyöntekijän jatkamisesta Pöytyällä. Vihreiden Karri Kinisjärven laatiman aloitteen ovat allekirjoittaneet perussuomalaisten Katri Keloniemi, Juha Pihtilä, Farid Harala, Pasi Kahari, Petri Pasanen ja Hanna Jaakkola-Siimes sekä Matti Rajala (Vas.), Anna Rauhansuu (Kok.) ja Outi Broux (SDP).

Pöytyälle palkattiin viime vuonna koulunuorisotyöntekijä Avi:n erityisavustuksella. Hankeavusteinen kokeilu on nyt päättynyt. Valtuutettujen jättämässä aloitteessa todetaan, että tehtävää hoitanut Lauri Kuiko, koululauri, on osoittanut työtehtävän tarpeellisuuden niin koululaisten kuin muun kouluyhteisön näkökulmasta.

Aloitteessa muun muassa kiitellään koululaurin tuoneen positiivisuutta, iloa ja hyvää mieltä kouluarkeen, luoneen yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja merkityksellisyyden tuntemuksia sekä käyttäneen työssään ansiokkaasti sosiaalista mediaa. Aloitteen allekirjoittajat pitävät koulunuorisotyöntekijän tehtävää muuta nuorisotyötä täydentävänä tehtävänä, jolle on erityistä tilausta tässä ajassa.

–Koulunuorisotyön tehtävä on matalan kynnyksen palvelu, jolla voidaan kustannustehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten ongelmia. Jos tehtävän jatkamisella saadaan yhdenkin nuoren syrjäytyminen ehkäistyä, on se maksanut hintansa takaisin, aloitteessa vedotaan.

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA kävi kokouksessaan keskiviikkona pitkän keskustelun koulunuorisotyöntekijästä. Kulttuurisihteeri Taina Myllynen toteaa, että nykyisessä taloustilanteessa koulunuorisotyöntekijän rekrytoimiseen ei ole mahdollisuutta. Lautakunta kuitenkin keskusteli mahdollisuudesta kohdentaa olemassa olevia resursseja kouluun tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Keskustelua asiasta jatketaan.

–Koulunuorisotyöntekijälle on selkeä tarve ja toive, Myllynen sanoo, mutta huomauttaa toiveessa menevän kaksi asiaa sekaisin.

Osa vetoajista on toivonut nimenomaan Lauri Kuikon pestin jatkuvan. Hallinnollisesti katsoen kyse on uuden toimen perustamisesta, mikä tarkoittaisi uutta hakua tehtävään.

Myllynen pitää hienona asiana, että nuorten tarpeisiin ollaan herätty ja että heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Ilman koulunuorisotyöntekijääkin Pöytyälle saadaan Myllysen mukaan lisäresursseja, sillä sivistystoimella on käynnissä useita hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä henkilöstöresursseja lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.