Lopettamispäätös tietäisi Kyrön sahalaitteiden purkua – Suunnitelmat alueen jatkokäytöstä avoinna

0
Kyrön saha valmistaa mäntysahatavaraa useille teollisuudenaloille. Sahaa pyörittävä Metsä Fibre kuuluu Metsä Groupiin.

PÖYTYÄ, Kyrö. Kyrön sahan kohtalo ratkeaa, kun sen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut saadaan kevään kuluessa päätökseen. Sahaa pyörittävän Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen toteaa, että neuvottelujen taustalla on Metsä Groupin suunnitelma lakkauttaa sahatavaratuotanto Kyrössä ensi kesänä.

Lakkautus näyttää todennäköiseltä, koska Kyrössä olevat tuotantolaitteet ovat käyttöikänsä päässä ja laitoksen kapasiteetti on nykymittapuulla vaatimaton.

– Toiminnan jatkaminen edellyttäisi todella merkittäviä lisäinvestointeja, Nousiainen kertoo.

Rauman saha käynnistyy loppukesällä

Kyrön sahalla työskentelee 73 henkilöä. Laitokselle on ostettu trukki- ja kunnossapitopalveluita ulkopuolisilta yrityksiltä.

Metsä Groupin tavoitteena on löytää konsernin sisältä uusi työpaikka Kyrön sahalla vakituisessa työsuhteessa oleville.

Osalle se voi tarkoittaa siirtymistä Raumalle valmistuvalle mäntysahalle, jonka yhteydessä on yhtiön sellutehdas. Uusi saha tulee työllistämään noin 100 henkilöä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön kolmannen vuosineljänneksen aikana, eli heinä–syyskuussa. Rauman saha tulee lukeutumaan Euroopan suurimpiin sahalaitoksiin.

Nousiainen kertoo osan Kyrön sahan henkilökunnasta hakeneen paikkaa Raumalta. Tähän mennessä hakukierroksia on ollut kolme.

Jotkut saattavat joutua lähtemään vieläkin kauemmas säilyttääkseen työpaikkansa.

Tarpeettomat rakenteet purkuun

Rauman saha tulee käyttämään vuosittain 1,5 miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta. Kyrön sahalla vuosittainen tukintarve on ollut 450 000 kuutiometriä.

– Tukinkäyttö tulee siis lisääntymään ja tukinmyyntiä tarvitaan mahdollisesta sahan sulkemisesta huolimatta, Ismo Nousiainen toteaa.

Mikäli sahatavaran tuotanto päätetään lakkauttaa Kyrössä, Metsä Group purkaa kiinteistöltä tarpeettomiksi jäävät rakenteet.

Sahan maa-alue on Metsä Groupin omistuksessa ja konttorirakennuksessa yhtiö on vuokralla. Nousiaisen mukaan konsernilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa alueen jatkokäytöstä. Vielä on liian varhaista sanoa, pitääkö esimerkiksi maamassoja vaihtaa ennen kuin jatkokäyttö on mahdollista.

– Kartoitamme, mitä toimenpiteitä Kyrössä pitää tehdä jatkokäyttöä silmällä pitäen, Nousiainen sanoo.