Rikosten määrä kääntyi laskuun myös Auranmaalla

0
Liikennerikokset ovat rikoksista yleisimpiä Auranmaalla, toisena tulevat omaisuusrikokset. Automaattinen liikennevalvonta nostaa Aurassa ja Pöytyällä ilmi tulleiden liikennerikosten määrän selvästi muita Auranmaan kuntia suuremmaksi.

AURANMAA. Rikollisuus kääntyi viime vuonna Lounais-Suomessa laskuun.

–Rikoslakirikoksia, pois lukien liikennerikokset, tuli Lounais-Suomen poliisilaitoksen tietoon 14,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän rikosmäärän asettuessa 43 159 rikokseen. Huomattava lasku selittyy pääosin vuoden 2020 aikaisella tilanteella, jossa rikosmäärä nousi merkittävästi Vastaamo-tietomurtoon liittyen, rikoskomisario Aleksi Aaltonen kertoo.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni myös Auranmaalla. Vähennys tuli täälläkin omaisuusrikosten vähenemisestä, sillä henkeen ja terveyteen kohdistuneiden sekä liikennerikosten määrä kasvoi. Oripäässä ja Koskella tosin liikennerikostenkin määrä väheni ja Marttilassa henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä pysyi ennallaan.

Vastaamo-vyyhtiä edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna rikosten määrä kasvoi etenkin väkivalta- ja liikennerikosten osalta.

LIIKENNETURVALLISUUDEN vaarantaminen on Auranmaalla tyypillisin rikos. Viime vuonna kirjattiin yhteensä 578 liikenneturvallisuuden vaarantamista, mikä oli noin 75 prosenttia liikennerikoksista ja noin 42 prosenttia kaikista Auranmaalla kirjatuista rikoksista.

Rattijuopumuksia ja törkeitä rattijuopumuksia tuli viime vuonna ilmi yhteensä 58 tapausta, mikä on muutama tapaus enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten käryjä kävi Pöytyällä (32) ja Aurassa (13).

Liikennerikkomusten määrä väheni huomattavasti. Esimerkiksi Aurassa liikennerikkomuksia kirjattiin viime vuonna vain 10, kun vuotta aiemmin liikennerikkomuksia oli 698. Tämä selittyy tieliikennelain uudistuksella, joka muutti lievimmistä ylinopeuksista kirjoitetut rikesakot hallinnollisiksi liikennevirhemaksuiksi.

HENKEEN ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa oli koko Lounais-Suomessa havaittavissa viiden prosentin kasvu. Aaltosen mukaan nousua oli etenkin pahoinpitelyrikoksissa, joissa kahden vuoden ajan kasvusuunnassa ovat olleet yksityisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt.

–Korona-aikana ihmisten päivittäinen toiminta ja elinpiiri on rajoittunut valtaosin kodin ympärille, mikä on lisännyt yksityisillä paikoilla tapahtuvaa väkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä. Samankaltaista nousevaa suuntausta ei ollut kuitenkaan havaittavissa henkirikoksissa, Aaltonen toteaa.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä kasvoi etenkin Aurassa, jossa kirjattiin myös yksi kuolemantuottamus. Suhteessa väkilukuun eniten henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tapahtui Oripäässä.

Seksuaalirikoksia kirjattiin Auranmaalla yhteensä kahdeksan, mikä on muutama tapaus vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tapauksista kolme oli lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä.

OMAISUUSRIKOSTEN vähenemistä Aaltonen selittää Vastaamo-tapauksen lisäksi koronaepidemialla. Aaltosen mukaan koronarajoitukset saattoivat karsia varkauksille otollisia tilaisuuksia.

–Pandemiatilanne on myös kiihdyttänyt käteisen käytön vähenemistä lisäten kontaktittoman maksamisen suosiota ja yritysten siirtymistä käteisettömään liiketoimintaan, millä on saattanut olla myös osin vaikutusta varkausrikosten laskuun.

Toisaalta etätöiden ja tietoverkoissa käytettävän ajan lisääntyminen on Aaltosen mukaan luonut otollista maaperää petosrikollisuuden kasvulle.

Rikoslakirikosten selvitysprosentti oli koko poliisilaitoksella viime vuonna 51,1 prosenttia.

–Koko poliisilaitoksen rikostutkinnan tehokkuus parantui viime vuonna selvästi keskeisillä selvitysasteilla mitattuna vuoden takaisesta tasosta, Aaltonen toteaa.