Varsinais-Suomeen ennustetaan hieman viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä

0
Luvassa pomppuisaa menoa. Tulevien viikkojen säät vaikuttavat paljon siihen, miten paha kevään kelirikosta tulee. Kuva: AVL:n arkisto

VARSINAIS-SUOMI. ELY-keskus ennustaa Lounais-Suomeen viimevuotista vaikeampaa, mutta pidemmällä tarkasteluvälillä varsin tavanomaista kelirikkokevättä. Kelirikkotilanne on kuitenkin Varsinais-Suomessa edelleen useita muita maakuntia helpompi.

Soratiet vettyivät lokakuun runsaiden sateiden takia. Tierungot eivät ehtineet kuivua ennen marraskuun lopussa tapahtunutta nopeaa jäätymistä. Vettä voikin paikallisista olosuhteista riippuen olla yhä runsaitakin määriä tierakenteeseen sitoutuneena. Pohjaveden pinta on lähes koko alueella tavanomaista korkeammalla. Paikoin tavallista runsaampi lumen määrä aiheuttaa sulaessaan lisää vesikuormaa.

Tiestö on routaantunut tänä talvena hieman keskimääräistä syvemmälle. Epätasaisesta routimisesta johtuvia pituushalkeamia voi esiintyä päällystetyllä tieverkolla paikallisesti.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen johdosta aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on ollut ELY-keskuksen mukaan helppo. Marraskuun lopussa alkaneet pitkät yhtenäiset pakkaskaudet ovat pitäneet sorateiden pinnat pääsääntöisesti jäässä. Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

Kevään kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua. Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa.

Ennusteiden valossa tiestölle on odotettavissa painorajoituksia. Painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarpeen mukaan, arvioiden tien kunto tapauskohtaisesti.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin poikkeuksena rajoitusten ylittävää liikennettä, kuten esimerkiksi hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarviketuotannon kuljetukset sekä muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen tilapäisen poikkeusluvan painorajoitetulle tielle. Luvan myöntää paikallinen maanteiden hoidon projektipäällikkö, aiemmalta tehtävänimikkeeltään aluevastaava.

ELY-keskuksesta kehotetaan tienkäyttäjiä sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.


Mikäli havaitset tiestöllä liikennettä vaarantavia ongelmia, ilmoita siitä suoraan tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.