Kirrinkiven kaava on harvinaista herkkua – Pöytyän rannoille on vaikea sovittaa lisää taloja

1
Kirrinkiven kaava-alue on Elijärven rannalla. Elijärven eteläpuolelta alkaa Vaskijärven luonnonpuisto ja parin kilometrin päässä pohjoisessa on Säkylän Pyhäjärvi

PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanhallituksen hyväksymä Kirrinkiven ranta-asemakaavanehdotus on tulossa nähtäville. Elijärven koillisosassa olevalla 4,7 hehtaarin kaava-alueella on kolmen yksityishenkilön omistamia maita.

Ranta-asemakaavan myötä niille on tarkoitus muodostaa kaksi loma-asuntojen korttelia, joissa on yhteensä kolme rakennuspaikkaa. Niistä jokaiselle voidaan tehdä lomarakennus, talousrakennus sekä sauna.

Kaavoitus edellyttää omistajien aktivoitumista

Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu toteaa, että Kirrinkiven ranta-asemakaavan luonnokseen on piirretty todennäköisesti viimeiset Elijärven äärelle mahtuvat rakennuspaikat.

Pöytyällä potentiaalisia rantatonttialueita olisi vielä Huvituksen tilalla Pyhäjärven eteläpäässä. Aluearkkitehdin mukaan Huvituksen ranta on teoriassa jaettavissa kaavoituksella pienempiin osiin, jonka jälkeen sitä olisi mahdollista myydä erillisinä tontteina. Alueelle oltiin laatimassa ranta-asemakaavaa kymmenkunta vuotta sitten, mutta tuolloin kaava ei mennyt läpi.

Nykyisellään Huvituksen alue on hankala kokonaisuus. Se käsittää tuhansien kerrosneliömetrien edestä vanhaa ja osin suojeltavaa rakennuskantaa sekä laajan maa-alueen.

Olli-Pekka Hannu arvelee, että Pöytyälle saattaisi olla mahdollista kaavoittaa muitakin rantatontteja, mutta se edellyttäisi maanomistajien aktivoitumista. Kunnalla itsellään ei ole tarkoitukseen sopivaa rantaviivaa.

Rannan läheisyyttä haluaville Pöytyän kunta tarjoaa tavanomaisella kaava-alueella olevia pientalotontteja Kalikan alueelta Yläneeltä. Lyhimmillään niistä on matkaa Pyhäjärven rantaan reilut pari sataa metriä.

Mökkitonttien laatiminen on matematiikkaa

Ranta-asemakaavojen laatimista Olli-Pekka Hannu luonnehtii ennemmin matematiikaksi kuin kauniiden ja hyvien rakennuspaikkojen etsinnäksi.

Maakunta- ja yleiskaavan lisäksi rantarakentamista ohjaa ennen muuta mitoitusluku. Se kertoo, montako rakennuspaikkaa rantakilometriä kohden on mahdollista kaavoittaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella rantakaavaan tulee sisältyä riittävästi rakentamatonta rantaviivaa. Myös emätilojen oikeudet on huomioitava palastelutyössä.

Pöytyän vesistöjen äärellä on useita ennen rantakaavoituksen käyttöönottoa rakennettuja mökkejä. Vanhaa loma-asutusta on esimerkiksi Elijärven rannoilla sekä Pyhäjärven Pehkurannan alueella.

Olli-Pekka Hannu kehottaa ranta-asukkaiksi mieliviä kärsivällisyyteen. Vanhoja loma-asuntoja tulee silloin tällöin myyntiin, ja yleensä ne vaihtavat omistajaa melko nopeasti.

1 KOMMENTTI

  1. Yläneen Elijärven rantaan on jo 1700-luvulla rakennettu torppia, jolloin rannan asutuksen voidaan kaiketi katsoa alkaneen tuolloin, rannoilla on ollut myös kirkonkylän tilojen yhteisiä niittyjä. Myöhemmin 1800-luvulla myös metsänvartijoiden asumuksia ja monia rantaan rajoittuvia tiloja torppien lisäksi. Joten kuvatekstin antama käsitys 1900-luvun vapaa-ajan asunnoista ja kalamajoista antaa hieman kapean kuvan Elijärven historiasta ja ihmisistä sen rannoilla.

Kommenttien lisääminen on estetty.