Oripää perii lisätyökorvauksia ja vuokravajeen takaisin

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnanhallitus on päättänyt periä takaisin saamatta jääneitä vuokratuloja ja viranhaltijalle maksettuja lisätyökorvauksia. Kunnanhallitus kuuli helmikuussa kunnanjohtajan antaman selvityksen liian alhaisesta vuokrasta ja viranhaltijalle maksetusta korvauksesta. Annettujen selvitysten jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto pyysi sisäisen valvonnan tarkastuksen ja jatkotoimista päätettiin päättää sisäisen valvonnan tilintarkastuspöytäkirjan käsittelyn jälkeen (AVL 1.4.). Tilintarkastuspöytäkirja saatettiin kunnanhallituksen tietoon maanantain kokouksessa.

–Päätimme hallintosäännön mukaan lähteä perimään takaisin maksettuja korvauksia sekä todellisen vuokrahinnan ja maksetun vuokran erotuksen, Kaarto kertoo.

Vuokraerotusta peritään yhdeksän kuukauden ajalta. Kaarron mukaan asunnon vuokraamisesta kunnanhallituksen määräämiä hintoja pienemmällä hinnalla ei ole erillisohjetta. Viralliset vuokrahinnat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kunnanhallitus katsoi, ettei näistä voi poiketa.

Takaisin perittäviä korvauksia muodostui Oripään myytyä viranhaltijan virka-apua Loimaalle ja Oripään viranhaltijan päätettyä lisäkorvauksen maksamisesta virka-apua antaneelle henkilölle.

–Lisätyöstä viranhaltija on toki oikeutettu saamaan korvausta, mutta kyse on siitä, kuka on oikeutettu korvausta myöntämään, Kaarto sanoo.

Kaarto toteaa KVTESin määrittävän, mitä tarkoitetaan lisätyöllä, mutta myös sen, keihin sääntöjä lisätyökorvauksista ei suoraan sovelleta. Tässä tapauksessa kunnanhallitus tulkitsi kyseessä olleen viranhaltija, johon sääntöjä lisätyökorvauksista ei sovelleta suoraan, vaan jonka harkinnanvaraisten ​palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta olisi hallintosäännön mukaan pitänyt tehdä päätös kunnanhallituksessa. Takaisinperinnän jälkeen korvauksista voidaan kunnanhallituksen päätöksen mukaan kuitenkin vielä neuvotella.

–Olemme siis valmiita neuvottelemaan asiasta asianosaisen kanssa, Kaarto sanoo ja toteaa, että tarkoituksena on vain ollut tarkastella, onko asiassa toimittu sääntöjen mukaan.

Hän huomauttaa hallintosäännön olevan keskeinen asiakirja, josta viranhaltijoiden tulisi tarkastaa, onko heillä kulloinkin käsillä olevaan asiaan päätäntävaltaa.

ORIPÄÄN kunnan entinen sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto , jota takaisinperintävaateet koskevat, ei ymmärrä kunnanhallituksen päätöstä.

–Jos kunnan ylin johto tekee virheen, ei se tee yksittäisestä työntekijästä korvausvelvollista. Minun on tullut luottaa siihen, että työnantajani toimii lainmukaisesti, hän toteaa ja sanoo, että hänelle on maksettu palkkaa lisätyöstä kunnanjohtajan ja silloisen kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa sovitun mukaisesti.

–Tässä on kyse jostain muusta kuin siitä, kuka on oikeutettu korvauksen myöntämään.

Kaskiluodon mukaan vuokra-asia on esitetty täysin virheellisesti.

–En ole koskaan asunut kyseisessä asunnossa, vaan yöpynyt siellä satunnaisesti esimerkiksi kokousiltojen ja erityisen pitkien työpäivien jälkeen. Olen kysynyt tällaista mahdollisuutta ja todennut, että olen valmis maksamaan yöpymisistä.

–Asiasta on tehty sopimus, jossa todetaan, että asuntoa ei ole vuokrattu asumiskäyttöön vaan satunnaiseen yöpymiseen, ja sen on allekirjoittanut kunnan tekninen toimi.

Kaskiluoto toteaa, että kunnan tulisi toimia tasapuolisesti, mutta hänen mielestään tilanne on erityisen ristiriitainen.

–Minun osaltani asian käsittely jatkunee hallintotuomioistuimessa, hän sanoo.