Takatalviviikon runsaat sateet saavat Varsinais-Suomen rannikkojoet tulvimaan lähipäivinä

0

VARSINAIS-SUOMI. Kevättulvat näyttivät Varsinais-Suomessa jäävän vähäiseksi vielä viime viikolla. Vähäsateisen maaliskuun aikana lumipeite katosi suurelta osin. Tämän viikon runsaat lumi- ja vesisateet muuttivat kuitenkin tilannetta oleellisesti. Vedeksi muutettuna sadetta on saatu tällä viikolla noin 40 millimetriä.

Perjantain runsaat vesisateet sulattavat myös lunta, mikä aiheuttaa valumien merkittävää lisääntymistä viikonlopun aikana. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan rannikon pienet ja vähäjärviset vesistöalueet, kuten Perniönjoki ja Aurajoki tulvivat viikonvaihteen aikana. Kevättulvahuippu on kuitenkin jäämässä keskimääräiselle tai vähän sitä alhaisemmalle tasolle Varsinais-Suomen vesistöissä, koska lunta on jo aiemmin ehtinyt sulamaan melko runsaasti. Tulvat nousevat kuitenkin monin paikoin laajasti peltoalueille.

Salossa Uskelanjoella jäiden lähtö voi aiheuttaa lisäharmia.

Kokemäenjoen merkittävimmän sivuhaaran eli Loimijoen virtaama nousee ensi viikon loppupuolella ennusteen mukaan noin 200 m3/s:n tasolle, mikä on keskimääräisen kevättulvavirtaaman suuruinen ja nostaa tulvan laajasti peltoalueille.

Kokemäenjoen pääuoman tulvaongelmia pyritään vähentämään Loimijoen tulvahuipun aikana tehtävällä juoksutusten väliaikaisella vähentämisellä Pirkanmaan järvialtaista.

Lounais-Suomen isoimman järven eli Säkylän Pyhäjärven vesimäärä nousee myös ennusteen mukaan lähelle ylärajaa. Nousua on yritetty hillitä tulvahuippua edeltävillä suurilla juoksutuksilla Eurajokeen.