Ysitien ohituskaistaluonnokset näytille – Parannettavilta tieosuuksilta katkaistaan yksityistie- ja maatalousliittymät

0
Ohituskaistoilla halutaan taata pitkämatkaiselle liikenteelle tasainen nopeus. Kuvan maastoon suunnitellaan Kumila-Mellilä-ohituskaistaparia.

AURA, PÖYTYÄ, LOIMAA. Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa, joka käsittää keskikaiteella varustetut ohituskaistaparit Kuuskoski–Jalkala, Kumila–Mellilä ja Koskenranta–Rantalankulma. Näistä ensimmäinen on Auran ja Pöytyän alueella, toinen Pöytyän ja Loimaan rajalla ja kolmas Loimaalla.

ELY järjestää jokaisesta ohituskaistaparista oman kuulemistilaisuutensa verkossa. ELY:n projektipäällikkö Sakari Hurskainen on varautunut ottamaan vastaan runsaasti kysymyksiä ja kommentteja yksityistie- sekä maatalousliittymien katkaisusta ohituskaistojen kohdilta. Korvaavat yhteydet valtatielle järjestetään tulevilta rinnakkaisteiltä.

Netissä maanantaina julkaistut tiesuunnitelmaluonnokset osuuksista Kumila–Mellilä ja Koskenranta–Rantalankulma ovat Destia Oy:n käsialaa. Ne on laadittu karttojen sekä maastomallien avulla.

– Luonnoksia päivitetään yleisön esittämien toteuttamiskelpoisten ehdotusten perusteella, Hurskainen kertoo.

Kuulemistilaisuudet ovat kaksivaiheisia. Ensin osallistujat perehtyvät netissä oleviin luonnoksiin ja muuhun materiaalin sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Tämän jälkeen he voivat lähettää projektipäälliköille mielipiteitä, kommentteja ja kysymyksiä 1.5. mennessä, mieluiten sähköpostitse. Nettimateriaali on esillä 10.4. saakka.

Maaperätutkimukset viivästyivät

Ohituskaistapareja koskeva tiesuunnitelmatyö polkaistiin käyntiin jo 2018 tekemällä maastomalli. ELY laati tiesuunnitelman kilpailutuspaperit 2019 ja hanke sai suunnittelijan 2020. Tämän jälkeen ELY kilpailutti vielä maaperätutkimukset.

Maaperää tutki kaksi toimijaa, joista toisen kohdalla hanke viivästyi niin pahasti, että viimeiset tulokset Aura–Kuuskoski-väliltä saatiin vasta tämän vuoden puolella. Alun perin niiden piti valmistua viime kesänä.

Tutkimuksissa ei ole ilmennyt kummallisuuksia.

– Aikalailla sellaista maaperää, jollaista osattiin odottaa, Sakari Hurskainen sanoo.

Tutkimusviivästyksestä johtuen Aura–Kuuskoski-välin suunnitelmaluonnokset ladataan nettiin myöhemmin – mahdollisesti joko ennen kesälomakautta tai sen jälkeen. Kyseinen osuus liittyy olennaisesti Auran keskustan eritasoliittymän suunnitteluun.

Eritasoliittymän suunnittelutyöt ovat Hurskaisen mukaan alkuvaiheessa. ELY:ssä tutkitaan parhaillaan, onko heti ensialkuun tehtävä liittymän ympäristövaikutusten arviointi.

Suunnitelma voimassa neljä vuotta

Suunnittelun näkökulmasta kaikki kolme ohituskaistaparia ovat Sakari Hurskaisen mukaan yhtä tärkeitä.

Niitä koskevaa loppuvaiheen tiesuunnitelmaa tullaan esittelemään, kun kuulemisissa saadut kansalaisten kommentit on käsitelty. Tämän jälkeen tiesuunnitelma asetetaan nähtäville. Silloin siitä voi vielä tehdä muistutuksia.

Kun muistutuksetkin on käsitelty ja niihin on annettu vastineet, tiesuunnitelma lähtee ELY:stä Väylävirastoon tekniseen tarkastukseen. Sieltä saatava hyväksymisesitys menee liikenne- ja viestintä virasto Traficomin hyväksyttäväksi.

Tiesuunnitelma on voimassa neljä vuotta hyväksymispäätöksestä. Jos hanke ei saa rahoitusta, sille on mahdollista hakea neljä vuotta jatkoaikaa. Jatkoaikaa voi hakea tietyin edellytyksin jopa kaksi kertaa, mutta 12-vuotias suunnitelma on Hurskaisen mielestä niin vanha, että sitä olisi syytä tarkastella uudelleen.

Milloin ohituskaistoja päästään rakentamaan?

– Niiden rakentaminen on Liikenne 12 -suunnitelman mukainen investointihanke. Se etenee käytännön asteelle, kun Väylävirasto esittää hanketta toteutettavaksi ja eduskunta hyväksyy sen. Hankelistaa tarkastellaan vuosittain. Odotamme ohituskaistojen toteutuvan, koska tarvetta niille ainakin on, Hurskainen vastaa.

 

Suunnitelmaluonnokset ja yleisömateriaali:
https://www.suunnitelma.info/Vt9_Kumila-Mellila_TS/
https://www.suunnitelma.info/Vt9_Koskenranta-Rantalankulma_TS/

Suunnitelmiin liittyvät kommentit ja mielipiteet pyydetään jättämään sähköpostilla osoitteeseen sami.snellman@destia.fi