Aura vaatii rahoitusta ysitien parannustöille

0
Vt 9 kuvattuna Katinhännäntien risteyksestä.

AURA. Väylävirasto on pyytänyt kunnilta ja muilta sidosryhmiltään lausuntoa Väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030. Auran kunta ilmaisee lausunnossaan huolensa valtion budjettiriihessä tehtyihin Liikenne 12 -rahoitusraamin kaventamissuunnitelmiin.

Tiehankkeiden keskittymien suurille kaupunkiseuduille heikentää Auran kunnan mukaan koko Varsinais-Suomen saavutettavuutta. Auran lausunnossa todetaan, että Valtatie 9 välillä Lieto-Humppila on nykyisellään elinvoiman kehittymisen esteenä. Merkittävät paikalliset työllistäjät suunnittelevat toimintojensa siirtoa muualle nimenomaan vt 9:n logististen ongelmien vuoksi.

Auran kunta korostaa tehtyjen suunnitelmien toteutumisen tärkeyttä vt 9:n osalta. Sen parantamista Lieto-Humppila-välillä koskevat tiesuunnitelmat tulee kunnan mukaan huomioida investointiohjelmassa. Kokonaisuuteen liittyvät muun muassa nelikaistaistaminen Lieto-Aura-välillä, valtatie 41:n kääntäminen Auraan suunniteltuun eritasoliittymään sekä ohituskaistaparit.