Kosken kirkossa penkkejä pois käytöstä, jottei lattia rikkoudu enempää

0
Kosken kirkkoa odottaa remontti, jossa käydään läpi sisätilat.

KOSKI. Kirkon sisäilmatutkimuksissa otetuista kahdesta pyyhkäisynäytteestä löytyi asbestikuitua, minkä vuoksi kirkossa tehtiin asbestisiivous.

Kuituhiukkasten arvellaan olevan peräisin lattian tasoitemassasta. Lattian pinnassa on selvästi erottuvia kupruja, joista osa on rikkoutunut. Asbestin epäillään päässeen huoneilmaan rikkoontuneista kohdista.

Martinkosken seurakunnan asioita hoitavan Salon seurakunnan taloussihteeri Kirsi Pelkosen mukaan ratkenneet kohdat on nyt paikattu määräyksen mukaisesti ilmansulkuteipillä. Kuprujen kohdalla olevia penkkirivejä on otettu pois käytöstä, jottei lattiaan synny uusia pintavaurioita.

Asbestisiivouksen jälkeen kirkkosalista otettiin uudet näytteet. Niistä ei löytynyt epäpuhtauksia ja kirkko voitiin ottaa käyttöön.

Avi huolestui asbestista

Kirkon sisäilmatutkimukset tehtiin Varsinais-Suomen aluehallintoviraston, avi:n, määräyksestä. Viime lokakuussa avi suositteli seurakuntaa rajoittamaan kirkon käyttöä, kunnes tutkimustulokset valmistuvat.

Martinkosken kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja Kalle Mikkola kertoo, että suosituksen taustalla on kirkon sisäkunnostustöitä ennakoinut rakennetutkimus. Siinä selvisi, että lattialaatan alla olevissa tasoittavissa rakenteissa oli käytetty asbestia.

– Avi halusi tietää, onko asbesti riittävän hyvin suojattuna varsinaisen pintamateriaalin alla. Asbesti on turvallinen materiaali niin kauan kuin se on suljetussa rakenteessa, Mikkola sanoo.

Remonttisuunnittelu käyntiin

Vaikka nyt saadut tutkimustulokset ovat huojentavia, ongelmattomaksi kirkon lattiarakennetta ei voi julistaa. Lattia pinnoitettiin aikanaan linoleumlevyllä, joka on tehnyt lattiapinnasta lähes ilmatiiviin.

– Maaperän kosteus on saattanut reagoida tasoitekerroksen ja betonin välissä, joka on voinut aiheuttaa paineellisen tilan. Tämä on arvio, eikä se ole ainoa mahdollinen syy. Käsittääkseni kuprujen sisältä etsittiin nyt haitallisia mikrobeja, mutta sellaisia ei löytynyt, Kalle Mikkola kertoo.

Hänen mukaansa kirkon alla oleva maaperä on huomattavasti kuivempi kuin ennen, koska rakennus sai uudet salaojat sekä sadevesijärjestelmän melko hiljattain.

Martinkosken seurakunta on varannut kuluvalle vuodelle rahaa ja saanut avustuksia Kosken kirkon sisätilaremontin suunnitteluun.

– Suunnittelu on tarkoitus saada pitkälle valmiiksi tämän vuoden aikana, Mikkola toteaa.

Hänen mukaansa tulevassa remontissa aiotaan käydä läpi koko sisätila ja tehdä tarvittavat korjaukset, jotta kirkko palvelee koskelaisia vähintäänkin seuraavat 50 vuotta.