Koski aikoo rakentaa pitkän yhdysvesijohdon turvatakseen yritysten vedensaannin

0
Yhdysvesijohto tulee kulkemaan noin 4,5 kilometrin matkan valtatie 10:n vierellä. Kuva: Asko Virtanen.

KOSKI. Kunta aikoo parantaa veden toimitusvarmuutta Ritarin teollisuusalueelle rakentamalla yhdysvesijohdon.

Tällä hetkellä Ritarin alue saa vetensä Härkätien vierellä olevasta, osin Kosken keskustan läpi kulkevasta runkovesilinjasta. Pitkä linja kärsii suurimpien kulutushuippujen aikaan paineenvaihteluista.

Tulevan yhdysvesijohdon pituus on 4,5 kilometriä. Se alkaa Ritarin alueelta, Koivukyläntien sekä valtatie 10:n risteyksestä ja jatkuu valtatietä seuraten Koskentien risteykseen saakka. Linja kulkee 23 kiinteistön läpi.

Kosken tekninen johtaja Mikko Salmi kertoo, että yhdysvesijohdon rakennustyöt pyritään aloittamaan ensi syksynä puintikauden päätyttyä.

Kunta on varannut yhdysvesijohdon hankintaan 120 000 euroa. Se käsittää suunnittelun, pohjatutkimukset ja itse rakennustyöt.

Yhdysvesijohtoa koskeva suunnitelma on parhaillaan kuulutusvaiheessa. Tekninen lautakunta päättää tuonnempana suunnitelman hyväksymisestä, työurakan muodosta sekä kilpailutusmenettelystä.

Salmen mukaan rakennustöistä ei aiheudu merkittäviä häiriöitä. Ne kun tapahtuvat alueella, jossa infrastruktuuri on vähäistä.

– Pelloilla on toki huomioitava salaojitukset. Lisäksi alueella on teleyhtiöiden verkkokaapeleita sekä Carunan maakaapelointi, Salmi sanoo.

Kunta aikoo rakentaa yhdysvesijohdon kanssa samaan kaivantoon, joskin vain osalle matkaa, viemäriverkon painelinjan. Sen myötä läheisille kiinteistöille tarjoutuu mahdollisuus liittyä kunnan viemäriverkostoon.

Lisäveden saanti on takkuillut

Kosken Betonielementti Oy:ssä ja Kymppibetoni Oy:ssä ollaan tyytyväisiä kunnan aikomukseen turvata Ritarin teollisuusalueen vedensaanti.

Kymppibetonilla laadunvalvontaa sekä tuotekehitystä hoitava Hannu Kujanpää kertoo paineenvaihteluja ilmenneen vuosien varrella.

Vaihteluista ei ole ollut juuri haittaa, koska tuotantoon tarvittava vesijohtovesi varastoidaan säiliöihin. Niitä Kymppibetoni on pyrkinyt täyttämään sen verran alhaisella paineella, etteivät täytöt ole tiettävästi häirinneet muita vedenkäyttäjiä.

Kujanpää muistaa yhden alhaisesta vedenpaineesta aiheutuneen teknisen murheen. Se liittyy lisäveteen, jolla hienosäädetään betonin notkeutta tuotantoprosessin loppuvaiheessa.

Lisävesi ei kierrä säiliöiden kautta, vaan se tulee suoraan kunnan vesijohtoverkostosta. Kun paine on ollut alhainen, lisävesi on jäänyt puuttumaan.

Betoniyritysten naapurissa olevan Green Automation Oy:n toimitusjohtaja Tero Laakso sanoo yhdysvesijohdolle olevan tarvetta, vaikka hänen yrityksessään ei ole ollut vedensaantiin liittyviä ongelmia.

Laakso kokee tärkeäksi sen, ettei Ritarin alue ole ainoastaan yhden pitkän linjan päässä. Vedensaannin turvaaminen on hänen mielestään ennen kaikkea Ritarin alueen kasvua edesauttava asia.