Tuomiokapituli puoltaa Martinkosken liittämistä Saloon

0
Tuomiokapituli puoltaa Martinkosken seurakunnan liittämistä Salon seurakuntaan. Asia etenee seuraavaksi kirkkohallitukseen. (Kuva: AVL arkisto/Asko Virtanen).

KOSKI, MARTTILA Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli puoltaa Martinkosken seurakunnan liittämistä Salon seurakuntaan ensi vuoden alusta lukien.

Seurakuntaliitoksen taustalla on seurakunnan taloudellinen tilanne, mikä on aiheuttanut huolta seurakunnan toiminnan turvaamisesta pitkällä aikavälillä.

Liitos turvaa seurakunnallisen työn Martinkosken seurakunnan alueella osana suurempaa Salon seurakuntaa. Liitos on kapitulin mukaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tarkoituksenmukainen.

Martinkosken ja Salon seurakuntien kirkkovaltuustot ovat tehneet aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Martinkosken seurakunta liitetään Salon seurakuntaan 1.1.2023 lukien. Päätökset tehtiin sekä Martinkoskella että Salossa äänestyksen jälkeen.

Tuomiokapitulin lausunto lähetetään kirkkohallitukselle, joka tekee päätöksen mahdollisesta liitoksesta.