Vaikuttamisen paikka

0

Pöytyällä on parhaillaan menossa äänestys, jossa kuntalaiset voivat päättä, mihin osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa käytetään. Ensimmäisellä kierroksella kuntalaisilta saatiin yli 60 ehdotusta, joista loppusuoralle kunnan johtoryhmä valitsi neljä. Hakusessa on käyttökohde, joka liittyy hyvinvointiin, viihtyisyyteen tai yhteisöllisyyteen.

Kaikkia neljää loppusuoralle päätynyttä ehdotusta voi pitää sangen kannatettavina kohteina. On kuitenkin ymmärrettävää, että koska kyseessä on ensimmäinen kerta, Pöytyä lähtee liikkeellä kohtuullisella, mutta kuitenkin ihan tuntuvalla panostuksella. Todennäköistä on, että jos pöytyäläiset äänestävät nyt sankoin joukoin, tulevina vuosina summa voi olla suurempikin.

Kunnan menoista suurin osa on lakisääteisiä. Liikkumavaraa budjetissa on vähän, mutta osallistuva budjetointi on yksi tapa osoittaa että liikkumavaraa kuitenkin on. Nyt olisikin todella tärkeää, että mahdollisimman moni käyttäisi mahdollisuutensa vaikuttaa, mihin rahat käytetään. Toivottavasti myös nuoret aktivoituvat, sillä äänestää voivat kaikki 16 vuotta täyttäneet.

Äänioikeusikärajan alentamista on pohdittu aina silloin tällöin ja perusteluja sen puolesta on kohtuullisen helppo osoittaa. Antamalla alaikäisille nuorille mahdollisuus vaikuttaa tämäntapaisissa hankkeissa, voidaan myös testata sitä, olisiko perusteltua laskea äänestysikärajaa laajemminkin.