Katselmuksen tekijöiltä positiivista palautetta koskelaisille

0
Rakennuslautakunnan tekemän katselmuskierroksen perusteella Koskella on pääsääntöisesti melko siistiä.

KOSKI. Rakennuslautakunta teki kokouksensa alla katselmuskierroksen Kosken kunnan alueella. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota asemakaava-alueella olevien rakennusten ja pihojen siisteyteen. Haja-asutusalueella katselmuksen tekijät arvioivat pääteiden varsilla ja näkemäalueilla olevien rakennusten sekä varastoalueiden siisteyttä.

Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Markus Haavisto (ps.) on sangen tyytyväinen katselmuskierroksen antiin. Hänen mukaansa aiemmin annetut siistimiskehotukset näyttävät tepsineen. Haavisto toteaa pientä kohennettavaa löytyvän edelleen, mutta kaiken kaikkiaan siisteysasia on edennyt hyvään suuntaan.