Oripäässä kivuttiin yli puoli miljoonaa plussalle

0
Oripään kunnan tilinpäätöstä käsiteltäessä valtuutettu Anne-Mari Kaarto (keskellä) esitti Janne Pajun (vieressä) kannattamana vastuuvapauden myöntämistä tietyin rajoittein. Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen yksimielisesti. Kaarron vieressä istuu valtuutettu Annika Saarikko ja takana talouspäällikkö Juha Kirstilä.

ORIPÄÄ. Oripään kunnan tuoreella talouspäälliköllä Juha Kirstilällä oli mieluisaa kerrottavaa kunnanvaltuustolle, sillä kunnan tulos oli talousarviossa ennakoitua parempi. Tilinpäätös näyttää vuoden 2021 osalta ylijäämää 555 700 euroa. Taseeseen kirjattiin ylijäämää yhteensä 685 200 euroa, sillä vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätökseen, mutta on oma taseyksikkönsä.

Hyvään tulokseen vaikutti Kirstilän mukaan erityisesti erikoissairaanhoidon arvioitua pienemmät kulut. Palautusta tuli lähes 270 000 euroa. Hyvää tulosta auttoi myös valtion niin sanotut korona-avustukset, joita saatiin yhteensä 113 000 euroa. Verotulot nousivat 2,8 prosenttia, kun taas valtionosuudet laskivat kymmenen. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden 2021 lopussa 1,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikainen lähes 1,8. Asukasta kohden lainaa on 2479 euroa, kun vuonna 2020 sitä oli 2728 euroa.

–Lainamäärä putosi kaikkiaan noin 300 000 euroa, Kirstilä sanoi.

Muutosesitys läpi yksimielisesti

Tilinpäätöstä käsiteltäessä valtuustossa päästiin myös äänestämään. Valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto (kesk.) esitti Janne Pajun (kesk.) kannattamana vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille lukuun ottamatta tilintarkastuspöytäkirjassa mainittuja sisäiseen valvontaan liittyviä havaintoja. Tällä Kaarto viittasi kevään aikana ilmi tulleeseen sosiaalityön viranhaltijalle maksettuun lisätyökorvaukseen, jonka kunnanjohtaja Timo Tolppanen oli päättänyt vastoin hallintosääntöä. Samassa yhteydessä oli tullut ilmi kunnan työntekijälle myönnetty vanhusten rivitalon vuokrahuoneiston normaalia alhaisempi vuokra.

Kaarron muutosehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen yksimielisesti.

Tulevan budjetin laatimista kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja talouspäällikkö Juha Kirstilä pitävät haasteellisena. Ukrainan sodan myötä arvaamattomuus on lisääntynyt, kun korot nousevat ja inflaatio kiihtyy. Myös sote-uudistus on kesken.

–Ainoa varma tekijä on oikeastaan valtionosuudet, Tolppanen totesi.

Valtuutettu Annika Saarikko (kesk.) tiedustelikin, miten hintojen nousu on otettu huomioon ensi vuoden budjetoinnissa. Suoraa vastausta Kirstilällä ei ollut antaa.

–Yrityselämässä voisi nostaa hintoja, mutta kuntapuolella se ei ole niin yksinkertaista, hän pohdiskeli.