Sosiaaliasiamiehelle runsaasti yhteydenottoja Pöytyältä

0
Pöytyällä on ollut vaikeuksia rekrytoida riittävästi henkilökuntaa sosiaali- ja hoivapalveluihin. Kuvassa on Riihikosken terveysasema.

PÖYTYÄ. Sosiaaliasiamies sai viime vuonna 49 Pöytyän kunnan sosiaalihuoltoa koskevaa yhteydenottoa. Näistä 43 liittyi vammaispalveluihin, 2 iäkkäiden palveluihin, 2 lastensuojeluun, 1 työikäisten palveluihin ja 1 lapsiperheiden palveluihin.

Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan yhteydenotot liittyivät henkilökohtaiseen apuun, asumista tukeviin palveluihin, liikkumista tukeviin palveluihin sekä omaishoitoon. Yhteydenpidoissa käsiteltiin viranomaisten tekemiä päätöksiä sekä asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua. Sosiaaliasiamies antoi asiakkailleen muutoksenhakuneuvontaa, muistutus- ja kanteluneuvontaa sekä muuta neuvontaa.

Yhteydenpitoja sosiaaliasiamieheen tehtiin Pöytyällä noin 6,5 kappaletta 1 000 asukasta kohden, kun Pöytyän sosiaaliasiamiespalvelut tuottavan Merikratoksen asiakaskunnissa yhteydenpitojen keskiarvo oli viime vuonna 2,1.

Sosiaaliasiamies toteaa, ettei iäkkäille tarkoitetussa Pöytyän kotihoidossa ole ollut riittäviä resursseja ja kunnan tulee selvittää, miten kotihoidon tilanne saadaan korjattua.

Tärkeäksi kehittämiskohteeksi sosiaaliasiamies näkee Pöytyän vammaispalvelut, joissa palvelutarpeen selvitykset sekä vammaispalvelulain mukaiset hallintopäätökset ovat osittain viivästyneet. Sosiaaliasiamies toteaa, että sosiaalitoimen tulee vastata sille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä muun muassa siten, että sosiaalihuollon asioita käsittelee riittävä määrä henkilökuntaa.

Sosiaaliasiamiehen selvitystä käsitellyt Pöytyän perusturvalautakunta totesi asioiden parantuneen, kun kotihoitoon lisättiin kolme lähihoitajan vakanssia keväällä 2022. Hoitohenkilökunnan saatavuus on kuitenkin vaikeutunut koko Varsinais-Suomessa ja kuluvana kesänä Pöytyä joutuu hankkimaan henkilökuntaa ostopalveluiden avulla.

Perusturvalautakunnan mukaan valtakunnallinen sosiaalityöntekijöiden saatavuus vaikuttaa Pöytyän perusturvan henkilöstötilanteeseen. Lautakunta toteaa huomiossaan, että Pöytyän kunnan tasolla tulisi saada lisätyöpanosta keskitettyyn rekrytointiin ja työnantajakuvan kehittämiseen.

Pöytyän vammaispalveluissa toteutetaan kuluvan vuoden aikana asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseksi.