Pöytyän tuulivoimakeskusteluun tuli vahingossa aikalisä

0

PÖYTYÄ. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamisen periaatteiden käsittely keskeytyi Pöytyän kunnanvaltuustossa esityslistan tekniseen virheeseen. Esityslistalta oli jäänyt pois kunnanjohtajan kunnanhallituksen kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus, jota kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi. Puute huomattiin vasta valtuuston jo aloitettua keskustelun asiasta ja keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän esitettyä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

Esityslistalle kirjaamatta jääneen päätösesityksen mukaan kunnanvaltuuston huhtikuussa 2015 päättämät tuulivoiman rakentamista koskevat periaatteet kumotaan ja teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden rakentamisen edellytykset selvitetään kaavoittamalla. Aurajokilaakson viljelymaisema-alueelle ei esityksen mukaan saa sijoittaa tuulivoimaloita tai teollisia aurinkovoimaloita, mutta kiinteistökohtaiset aurinkovoimalat sallitaan rakennusjärjestyksessä mainitulla tavalla maisemalliset arvot huomioiden.

Kunnanjohtaja Mika Joen mukaan aiemmin tehdyn päätöksen ajanmukaisuus on herättänyt keskustelua etenkin luottamushenkilöissä. Aiempi päätös käytännössä estää tuulivoiman rakentamisen Pöytyälle. Valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa kevään aikana käytyjen neuvottelujen pohjalta vanhaa päätöstä päätettiin esittää kumottavaksi.

–Tällä päätöksellä ei anneta yhdellekään tuulivoimalalle tai tuulivoimapuistolle lupaa, vaan ne kaikki tullaan käsittelemään yleiskaavoituksella, jolloin ne tulevat automaattisesti myös kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, Joki selvensi ja korosti, että tässä kohtaa ollaan vasta päättämässä, miten mahdollisesti syntyviä hankkeita tulevaisuudessa käsiteltäisiin.

Joki myös painotti, ettei päätösvaltaa olla siirtämässä valtuustolta kenellekään muulle.

Ennen valtuustokokousta asiantuntija kävi esittelemässä valtuutetuille asumiskarttoja, joiden pohjalta Joki totesi mahdollisuuksia tuulivoiman perustamiseen olevan Pöytyällä melko harvassa.

Pöytyän kokoomukselle tuli yllätyksenä, että keskusta ja kristillisdemokraatit kokivat tarvitsevansa lisäaikaa päätöksen tekemiseen ja esittivät asian palauttamista valmisteluun.

–Valmistelu on ollut hyvää ja laadukasta, myös Karri Kinisjärvi (vihr) totesi ja katsoi, että kunnanhallituksen esitys tulisi hyväksyä.

Kunnanhallituksen päätösesityksestä eriävän mielipiteen jättänyt Farid Harala (ps) puolestaan kannatti aikalisää ja katsoi, että aiemmin tehdyn päätöksen kumoamisesta tulisi järjestää kuntalaiskysely. Hän huomautti, että aiemman linjauksen mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen on nykyiselläänkin mahdollista lähialueen asukkaiden erillisellä suostumuksella.

Kunnanhallituksen esityksen hyväksyminen tarkoittaisi Haralan mukaan sitä, että asukkaat pakotettaisiin hyväksymään voimaloiden rakentaminen.

–Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä päätöksentekoa, jossa ihmisille ei anneta mahdollisuutta kunnolla ottaa kantaa kotiympäristöään koskeviin kysymyksiin vaan pakotetaan sietämään haittavaikutuksia, Harala sanoi.

Tämän pidemmälle keskustelu ei edennyt, vaan Haralan puheenvuoron jälkeen valtuuston puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn esityslistan virheellisyyden todeten.