Oripään entinen sosiaalijohtaja valitti hallinto-oikeuteen

0
Oripään kunnanvirasto. Kuva: Jorma Kaarto.

ORIPÄÄ. Alkuvuodesta Oripään kunnan sosiaalijohtajan virasta irtisanoutunut Heli Kaskiluoto on valittanut hallinto-oikeuteen Oripään kunnanhallituksen päätöksestä, joka koskee hänelle maksettujen lisätyökorvausten takaisinperintää sekä huoneistovuokran jälkikäteistä perimistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto (kesk.) kertoo kunnanhallituksen antaneen hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se kiistää Kaskiluodon vaatimukset kaikilta osin ja vaatii valituksen hylkäämistä.

Ensimmäisenä Kaskiluodon tekemästä valituksesta uutisoi Loimaan Lehti, jonka saamien tietojen mukaan Kaskiluoto vaatii valituksessaan Oripäätä luopumaan takaisinperinnästä jälkikäteisen vuokran ja viime vuonna maksettujen palkkojen osalta. Kaskiluoto pitää kunnanhallituksen päätöksiä lainvastaisina, perusteettomina ja kohtuuttomina. Lisäksi Kaskiluoto vaatii kumoamaan kunnanhallituksen päätöksen hylätä tekemänsä oikaisuvaatimus.

Kesäkuun lopussa Siikaisten kunnanjohtajaksi valittu Kaskiluoto vaatii Oripäältä 8 000 euron kertakorvausta mainehaitasta ja pitkäaikaisesta kiusaamisesta, joka johti hänen irtisanoutumiseensa sosiaalijohtajan virasta. Oripäästä lähdettyään Kaskiluoto on työskennellyt Huittisten vs. perusturvajohtajana.

Kaskiluoto ei halunnut kommentoida valitusasiaa Auranmaan Viikkolehdelle. Anne-Mari Kaarto totesi, että kunnanhallitus pysyy hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa samojen pääperusteiden takana kuin aiemmissa käsittelyissä.

– Kuten kunnanhallitus on jo aiemmin tuonut esille, on oman työn ohella lisätyötä tekevä toki oikeutettu korvaukseen, mutta tässä tapauksessa myöntäminen on hoidettu Oripään kunnan hallintosäännön vastaisesti. Siksi kunnanhallitus on puuttunut asiaan, Kaarto kertoi sähköpostitse.

Kaskiluoto hoiti viime vuonna oman työnsä ohella Loimaan kaupungin sosiaalityön johtavan viranhaltijan tehtäviä. Hänen satunnaisesti käyttämästään vuokrahuoneistosta on Oripään kunnanhallituksen näkemyksen mukaan peritty liian alhaista vuokraa.