Tuulivoiman lisääminen kiinnostaa taloushuolien koettelemaa Marttilaa

0
Verhonkulman kuuden tuulivoimalan arvioitu vuosituotanto on yhteensä 85 gigawattituntia, joka vastaa noin 17 000 kotitalouden sähkönkulutusta keskimääräisellä 5 000 kilowattitunnin vuosikulutuksella.

MARTTILA. Kunnanjohtaja Carita Maisila sai Marttilassa tehdyn tuulivoimakyselyn tulokset juuri ennen kesälomansa alkua. Hän kertoo pääosan Verhonkulman tuulipuistoa koskevasta palautteesta olevan positiivista tai neutraalia. Muutamat vastaajat kokevat, että tuulivoimasta on haittaa.

Kysely keräsi lähes sata vastausta. Raportti kyselyn tuloksista koostetaan elokuussa kokoontuvan Marttilan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Marttilassa on parhaillaan käsittelyssä tuulivoiman lisärakentamista kannattava valtuustoaloite. Kunta sai ympäristöministeriöltä avustuksen, jonka turvin voidaan etsiä sopivia paikkoja tuulivoiman lisärakentamiselle ja selvittää kaavoituksen edellytyksiä. Avustus on käytettävä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Maisila toteaa aikataulun niin tiukaksi, ettei kaikkia suunniteltuja selvityksiä ehditä toteuttaa ministeriön tukeman hankkeen puitteissa.

Asiantuntijoista on pulaa

Aikatauluongelmat johtuvat siitä, että energiaomavaraisuus kiinnostaa Venäjän toimien myötä monia tahoja ja tuulivoimaselvityksiä tehdään useilla paikkakunnilla. Selvityksiä laativat asiantuntijat ovat tällä hetkellä ylityöllistettyjä.

– Marttilassa on korkeintaan kaksi mahdollista aluetta tuulivoiman lisärakentamiselle. Potentiaalisin alue sijaitsee Maunulan kylän ja Simalan Metsäkulman tuntumassa, lähellä Kosken rajaa, Maisila kertoo.

Tuulivoiman lisärakentaminen on taloudelliselta kannalta tärkeä asia Marttilalle.

Maisila toteaa kunnan talouskehityksen näyttävän huolestuttavalta hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Edellisen sekä kuluvan vuoden taloutta ovat rasittaneet korkeiksi kohonneet erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden menot. Maisila pelkää taloushaasteiden jatkuvan, vaikka sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle.

– Tarvitsemme muita tulonlähteitä, ja tuulivoima on kunnalle yksi mahdollinen lisätulonlähde, Maisila sanoo.