Viljelijöitä kannustetaan mukaan kipsitalkoisiin

0
Kipsi-hanke alkoi vuonna 2020, jolloin kipsiä levitettiin muun muassa Paimionjoen laskuojan läheiselle pellolle Koskella. Kuva: AVL:n arkisto / Marika Timonen

VARSINAIS-SUOMI. Viljelijät voivat hakea peltojen kipsikäsittelyä heinäkuun loppuun saakka Saaristomeren valuma-alueella Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kipsi-hanke on tarjonnut maksutonta peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren valuma-alueen pelloille vuodesta 2020 lähtien. Hanke laajeni tänä vuonna uusille alueille ja kattaa nyt koko rannikon valuma-alueet.

–Saaristomeren alueella on jääty selvästi aiempien vuosien tasosta kipsihakemusten määrässä. Kipsikäsittelyä on haettu nyt noin 3 000 peltohehtaarille, kun tavoite olisi saada hakemuksia noin 8 000 hehtaarille, kertoo erityisasiantuntija Kati Ojala Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteessa.

Johtoasemaa kipsin hakuinnokkuudessa pitävät nyt Pohjanmaan maakunnat.

Peltojen kipsikäsittely vähentää tehokkaasti maatalouden vesistökuormitusta. Kipsikäsittely on viljelijälle maksutonta ja verovapaata eikä vaikuta maataloustukiin. Kipsin levityksen hoitaa ELY-keskuksen kilpailuttama urakoitsija.

Kipsi parantaa peltomaan rakennetta

Maanparannuskipsillä voidaan pienentää peltomaalta tulevaa fosforin, kiintoaineksen ja orgaanisen hiilen kuormitusta vesistöihin noin 50 prosentilla.

–Kipsin vesiensuojeluteho perustuu sen kykyyn parantaa erityisesti savimaan mururakennetta. Hyvä mururakenne hidastaa peltomaan eroosiota ja tehostaa fosforin ja orgaanisen hiilen sitoutumista maahiukkasten pinnalle. Fosfori jää kasvien käyttöön, Kati Ojala kertoo.

Kokemukset kipsikäsittelystä ovat olleet myönteisiä, eikä haittoja viljelylle ole havaittu. Kipsi-hankkeessa käytettävä kipsi on kotimaisessa lannoitevalmistuksessa syntyvää sivutuotetta, jonka laatu on tutkittu. Kipsi ei suolaa, koveta eikä happamoita maaperää.

Kipsin levitystä rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelman ja Suomen kestävän kasvun ohjelman tuella.

Kipsikäsittelyä voi hakea 31.7. saakka osoitteessa www.kipsinlevitys.fi.