Oripään teknisen lautakunnan mitta täyttyi Kortesuontien romuautokokoelmasta

0
Oripään tekninen lautakunta määräsi Kortesuontien varrella olevan kiinteistön omistajan siivoaman ulkoalueen romuautoista. Kuvituskuva AVL:n arkistosta.

ORIPÄÄ. Ympäristöylitarkastaja Johanna Thesslerin mukaan Oripään Kortesuontiellä oleva kiinteistö on toistuvasti todettu roskaantuneeksi ja epäsiistiksi. Vaarana on, että roskaantuminen aiheuttaa ennen pitkää ympäristön pilaantumista.

Kiinteistön roskaantuminen on todettu ensimmäisen kerran tarkastuksessa 10.8.18. Asian käsittely on edennyt Oripään teknisessä lautakunnassa siten, että lautakunta on velvoittanut kiinteistön omistajan siivoamaan alueen 31.12.18 mennessä.

Tämän jälkeen kiinteistöllä on suoritettu tarkastukset 22.11.19 ja 21.10.20. Niissä ei havaittu huomattavaa parannusta lähtötilanteeseen. Kiinteistöllä todettiin olevan edelleen muun muassa noin sata autoa, huonokuntoista puujätettä, renkaita, muovia, metallia ja käytöstä poistettua tavaraa.

Kiinteistön omistajaa on kuultu asian siirtämisestä tekniseen lautakuntaan ja hallintopakon asettamisesta. Vastineessaan kiinteistön omistaja haki lisäaikaa siivoamiselle vuoden 2021 loppuun asti. Kiinteistö oli mukana Oripään teknisen lautakunnan ympäristökatselmuksessa 11.5.22, jossa havaittiin, ettei romuajoneuvoja oltu vieläkään poistettu tai varastoitu kehotusten mukaisesti.

Koska viranhaltijan antamia kehotuksia ei ole noudatettu, ympäristöylitarkastaja siirsi asian Oripään teknisen lautakunnan päätettäväksi. Tekninen lautakunta päätti viime kokouksessaan (25.8.22), että kiinteistön omistajan tulee siivota käytöstä poistetut ja huonokuntoiset autot, metalliromu ja kaikenlainen muu jäte sekä käytöstä poistettu tavara kiinteistön ulkoalueelta, eikä alueesta saa enää aiheutua ympäristö-, terveys-, maisema- ja viihtyvyyshaittaa.

Jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäviksi tai kuljetettava käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Lautakunta määräsi päätöksen tehostamiseksi jätelain ja uhkasakkolain nojalla uhan, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Oripään tekninen lautakunta voi määrätä teettämisuhan täytäntöön pantavaksi, ellei kyseistä kiinteistöä ole siivottu 30.11.22 mennessä.