Moni päättäjä hölläisi tuulivoimakriteerejä

0
Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmää johtavan Marika Loposen mukaan tuulivoiman rakentamiskriteerejä voisi hieman väljentää, muttei kuitenkaan ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella.

PÖYTYÄ. Auranmaan Viikkolehti kysyi Pöytyän valtuustoryhmien puheenjohtajilta, tulisiko tuulivoiman rakentamiskriteerejä höllätä Pöytyällä.

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmää johtava Marika Loponen vastaa suhtautuvansa myönteisesti uusiutuviin energiamuotoihin, erityisesti aurinkovoimaan ja biokaasuhankkeisiin.

Loponen toteaa tuulivoiman rakennuskriteerien olevan Pöytyällä tätä nykyä niin tiukkoja, että tuulivoimaloita on lähes mahdoton rakentaa paikkakunnalle.

– Kriteerejä voisi hieman väljentää, muttei kuitenkaan kuntalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Kuntien on syytä olla mukana ilmastotalkoissa, eikä kiinteistöverotulon lisääntyminen olisi pahitteeksi, Loponen linjaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Rantalan mielestä keskustelussa on kyse siitä, haluavatko pöytyäläiset mahdollistaa uusiutuvan ja käytännössä katsoen päästöttömän tuulivoiman rakentamisen kotiseudulle.

Rantala tuumaa asian painoarvon ja ajankohtaisuuden kasvaneen pilviin nousseiden sähkön hintojen ja liian alhaisen uusiutuvan sähkön tuotannon vuoksi.

– Mielestäni Pöytyän kunnan tuulivoiman rakentamiseen liittyviä periaatteita pitäisi tarkastella uudelleen, Rantala toteaa ja muistuttaa tuulivoimalan kokonaiskorkeudesta laskettavan suojaetäisyyden sulkevan käytännössä katsoen pois teollisen mittakaavan tuulivoimalat.

Rantala toivoo, että Pöytyän valtuusto kumoaisi 27.4.2015 tekemänsä päätöksen tuulivoiman rakentamiskriteereistä. Hänen mielestään kunnassa tulisi siirtyä malliin, jossa jokaista teollisen mittakaavan tuulivoimahanketta tarkastellaan yksilöllisesti kaavoitusprosessin keinoin. Näin kunkin hankkeen asukas- ja ympäristövaikutukset tulisivat puntaroiduiksi tapauskohtaisesti.

Haralalta jyrkkä ei

Perussuomalaisten ryhmää edustava Farid Harala kertoo olevansa vahvasti sitä mieltä, ettei tuulivoiman rakentamiskriteerejä tule höllätä – päinvastoin.

Hänen mukaansa tuulivoimayhtiöt näyttävät rakentavan entistä suurempia tuulivoimaloita, jotka vaatisivat Pöytyän nykyisillä säännöillä 3–4 kilometrin suojaetäisyyden.

Harala toteaa, ettei suurille tuulivoimaloille löydy kunnasta tilaa eikä sitä pidä tehdä asukkaiden elinolojen kustannuksella. Hänen mielestään energiaomavaraisuus on kannatettava asia ja tuulivoimaloita voidaan rakentaa Suomessa sinne, missä ne eivät aiheuta ympäristöhaittaa.

Pöytyän kannalta hän pitää mielenkiintoisena aurinkovoimaloiden suomia mahdollisuuksia. Niistä kun ei tiettävästi ole haittaa läheiselle asutukselle.

Ajat ovat muuttuneet

SDP:n valtuustoryhmää luotsaavan Ari Hellsténin mielestä valtuustossa huhtikuussa 2015 päätetyt tuulivoiman rakentamiskriteerit voidaan kumota. Hän toteaa, että tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavien tuulivoimaloiden rakennusedellytykset tulee selvittää tapauskohtaisesti kaavoituksella. Hellstén muistuttaa tuulivoiman lisäämisen vähentävän tuontienergian tarvetta ja se myös toisi kunnalle lisää verotuloja.

Pöytyän Vasemmistoliiton Matti Rajalan mukaan tuulivoiman rakentamiskriteerejä on syytä tarkistaa, koska nykyiset kriteerit on tehty seitsemän vuotta sitten, silloisten tietojen perusteella. Tuulivoimaloista on tullut sittemmin entistä suurempia ja tehokkaampia. Rajala pitää tärkeänä, että hänen kotikuntansa pysyy energia-asioissakin kehityksessä mukana.

Vihreiden Karri Kinisjärvi kannattaa vanhojen rakentamiskriteerien kumoamista ja toteaa, että tuulivoimaa tulee lisätä luonnon, paikallisten ihmisten ja maisema-arvojen kannalta kestävästi. Hän luottaa sen onnistuvan, kunhan kaavoitusprosessi on asianmukainen, paikallisten asukkaiden mielipiteet huomioidaan ja lisäksi tehdään tarvittavat selvitykset. Näin Kinisjärvi varmistaisi, että tuulivoimahankkeilla on paikallisten ihmisten tuki.

Kunnanhallitus oli muuttamassa tuulivoiman rakentamiskriteerejä jo viime toukokuussa siten, että 2015 päätetyt kriteerit olisi kumottu, kaikkien teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden rakentamisedellytykset olisi selvitetty jatkossa kaavoituksella ja ettei Aurajokilaakson valtakunnallisesti merkittäville viljelymaisema-alueille olisi sijoitettu teollisen mittaluokan tuuli- ja aurinkovoimaloita. Valtuusto keskeytti asian käsittelyn esityslistavirheen vuoksi.