Hyvinvointialue myllertää keittiöjärjestelyjä – Riihikoskelta kouluruokaa Yläneelle

0
Ruokapalveluesimies Annukka Kinnari-Valkama on luottavainen, että Pöytyän ateriatuotantoon kaavailtu muutos tulee sujumaan mallikkaasti. Kuva on Riihikosken keskuskeittiöstä.

PÖYTYÄ, MARTTILA. Keittiöissä puhaltavat muutoksen tuulet, kun hyvinvointialue ryhtyy vuodenvaihteessa vastaamaan sote-palveluista.

Palvelutaloissa, kotipalvelussa sekä vuodeosastoilla tarjottavien aterioiden valmistus siirtyy sen myötä hyvinvointialueen vastuulle ja kunnat vastaavat jatkossa päiväkodeissa sekä kouluissa tarjottavista aterioista.

Ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki kertoo, että Pöytyän kotipalveluateriat tullaan näillä näkymin valmistamaan Kartanokodin sisällä olevassa Yläneen keskuskeittiössä ja toki myös Kartanokodissa tarjottavat ruoat on järkevää valmistaa talon sisällä. Osa Pöytyän keittiöiden henkilökunnasta siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Päiväkotien sekä koulujen ruoat valmistetaan jatkossa Riihikosken keskuskeittiössä.

Vielä hetken Yläneen keskuskeittiö tekee ruokaa Yläneen yhtenäiskoululle, Yläneen päiväkotiin sekä Kartanokodin asukkaille ja henkilökunnalle.

Riihikosken keskuskeittiössä valmistetaan nykyjärjestelyjen mukaisesti ruokaa Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskouluihin, EYK:n Kyrön yksikköön, Kyrön päiväkotiin ja Pikkutassuihin, Riihikosken päiväkotiin ja Maijalaan, Riihikotiin, Taitokotiin, Siksakiin ja Kotikarpaloon. Riihikosken keskuskeittiöstä lähtevät vielä myös kaikki Pöytyän alueelle toimitettavat kotipalveluateriat.

Jakelukeittiöt säilyvät

Entäpä 24 kilometrin matka Riihikosken keskuskeittiöltä Yläneen yhtenäiskouluun ja päiväkotiin, aiheutuuko siitä ongelma?

– Ei matka mahdoton ole, Lähteenmäki vastaa.

Hän toteaa muutoksen olevan sangen vähäinen, koska jo nyt Riihikosken keskuskeittiöltä toimitetaan ruokaa useimpiin paikkakunnan päiväkoteihin ja kouluihin. Niissä on omat jakelukeittiönsä, joissa keitetään esimerkiksi perunat, riisit, pastat ja lämpimät vihannekset. Keskuskeittiön tehtävä on toimittaa salaatit sekä pääruoka.

Kaavaillut järjestelyt eivät edellytä Pöytyällä keittiöremontteja, laiteinvestointeja tai entistä suurempia jakeluautoja.

Näillä näkymin muutos tapahtuu jo lokakuussa, jolloin Yläneen päiväkodin ja yhtenäiskoulun ruokia ryhdytään valmistamaan Riihikosken keskuskeittiössä. Samalla Pöytyän kotipalveluaterioiden valmistus siirtyy Kartanokotiin eli Yläneen keskuskeittiöön.

Riihikodin ja Kotikarpalon ruoanvalmistus jatkuu vielä hetken Riihikosken keskuskeittiössä, kunnes hyvinvointialueen valmistelutoimikunta antaa uudet toimintaohjeet.

Lähteenmäen mukaan Pöytyän terveyskeskuksen ruokahuollon kanssa on neuvoteltu mahdollisesta yhteistyöstä Riihikodin ja Kotikarpalon ruokatuotannon osalta, hyvinvointialueelle siirtymistä silmällä pitäen.

Marttila neuvottelee

Marttilassa tilanne on monimutkaisempi kuin Pöytyällä, koska ruoanlaitto on keskitetty Suvirannan palvelukeskuksen keskuskeittiöön. Siellä on totuttu valmistamaan kaikki kunnassa tarjottavat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja henkilökunnan ateriat. Koulurakennuksessa olevan jakelukeittiön kapasiteetti ei riitä varhaiskasvatuksessa sekä koulussa tarvittavien aterioiden valmistukseen.

Hallintojohtaja Heini Luoman mukaan Marttilan kunnan, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja sidosyksikön edustajat neuvottelevat ateriakysymyksistä syksyn kuluessa.

– Ainakaan näillä näkymin koulun jakelukeittiön laajennus ei ole taloudellisesti järkevää, kun kunnassa on jo olemassa valmistuskeittiö, Luoma sanoo. Hän toivoo asioiden selviävän mahdollisimman pian, sillä ne vaikuttavat muun muassa ensi vuoden budjettiin.

Vuosi 2023 tulee olemaan siirtymäaikaa, jolloin kunnat voivat myydä hyvinvointialueelle hankintarajan alittavan määrän tukipalveluja. Viime kädessä hyvinvointialueet päättävät, miten ne organisoivat tukipalvelut. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt, että ruokapalveluiden organisoimiseksi käynnistetään neuvottelut lähtökohtaisesti hyvinvointialueen tulevan sidosyksikön kanssa.

– Ei-jaettavissa olevien valmistuskeittiöiden osalta, kuten Marttilassa, haetaan yhteistyömallia kuntien kanssa sidosyksikön avulla, Luoma selittää.

Keittiöjärjestelyjen vaikutus Marttilan kunnan työvoimatarpeeseen on avoin kysymys. Marttila ei ole ilmoittanut keittiöpalveluidensa työntekijöiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Luoma kertoo, että lähtökohtaisesti Marttilassa pyritään tilanteen sopeuttamiseen tarvittaessa sisäisin järjestelyin.

– Katsotaan tilannetta rauhassa ja toivotaan, että löydämme hyvän ratkaisun. Sote-uudistuksen valmistelussa olisi pitänyt mahdollistaa, että kunta voi myydä tukipalveluja hyvinvointialueelle, varsinkin jos kunnassa on vain yksi valmistuskeittiö, Luoma sanoo.

Pöytyän tekninen lautakunta käsitteli keittiökysymystä torstain kokouksessaan. Lautakunnan päätöstä ei ehditty saamaan tähän lehteen.