Joukkoliikenne tuo elinvoimaa

0

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kesäkuussa kyselyn paikallisjunaliikenteestä. Vastauksia tuli yli 6000 eli aihe selvästi kiinnostaa. Asukasmäärään suhteutettuna ahkerimmin vastasivat auralaiset. Lähes kaikki vastaajat arvelivat käyttävänsä paikallisjunaa, jos sellainen kulkisi.

Paikallisjunaliikennettä on suunnitteilla ensi vaiheessa Uudenkaupungin suuntaan, seuraavaksi olisi luontevaa toteuttaa Loimaan suunta. On suorastaan tragikoomista, ettei juna pysähdy nykyään lainkaan Aurassa tai Kyrössä, jotka ovat käytännössä syntyneet rautatien ympärille.

Ajankohta on joukkoliikenteelle otollinen. Omalla autolla kulkeminen on nyt ennätyksellisen kallista ja pysynee kalliina. Huoli ympäristöstä saa monet ihmiset ajattelemaan omaa hiilijalanjälkeään.

Mikäli Auranmaalta olisi paikallisjunaliikennettä Turun ja Loimaan suuntaan, se saattaisi luoda lisää kysyntää Auranmaan sisäiselle linja-autoliikenteelle. Merkittävä osa ihmisistä asuu niin kaukana radasta, että joku kulkupeli tarvitaan myös asemalle pääsemiseen.

Liikkumisen kalleus on nykyisellään merkittävä Auranmaan vetovoimaisuutta vähentävä tekijä. On varmasti paljon ihmisiä, joilla on työpaikka Turussa ja jotka mieluusti muuttaisivat maaseudun rauhaan, jos työmatka olisi mahdollista tehdä mukavasti ja kohtuullisen edullisesti. Siksi alueen kuntien kannattaa olla aktiivisia asiassa ja muistaa, että markkinaehtoisesti paikallisjuna ei kannata vaan se vaatii kunnilta rahallista tukea.