Kohta päätetään päiväkerhoista

0

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Vaali käydään 20.11. Tässä lehdessä olevien ehdokkaiden nimiä kannattaa katsoa tarkkaan ja käydä myös äänestämässä, jos kuuluu kirkkoon.

Seurakuntavaalien äänestysprosentti on jäänyt vaalista toiseen hyvin alhaiseksi. Ajatus siitä, etteivät seurakuntavaalit vaikuta arjen elämään on kuitenkin virheellinen. Seurakunnilla on paljon arkisessa elämässä tärkeitä toimintoja eikä sovi väheksyä kirkon roolia elämän käännekohdissa. Seurakunnan kerho on monelle lapselle tärkeä paikka. Diakoniatyö ottaa kopin, kun yhteiskunnan turvaverkoissa on reikiä.

Koskella, Marttilassa ja Aurassa seurakuntavaalit ovat erityisen tärkeät, sillä paikkakunnilla on tehty seurakuntaliitos hiljattain tai se on vasta tulossa. Äänestämällä ahkerasti on mahdollisuus varmistaa se, että kuntien ääni kuuluu totuttua suuremmassakin seurakunnassa.

Todennäköisesti Salossakin äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi. Sankoin joukoin äänestämällä martinkoskelaisilla on mahdollisuus saada paljon kuntien väkimäärää suurempi painoarvo.

Evankelisluterilainen kirkko on ollut kovissa ristipaineissa jo pitkään. Toisten mielestä se on liian liberaali, toisten mielestä liian konservatiivinen. Koska yhteiskunta on jakautunut, ei kirkkokaan voi millään toimia kaikkien mielestä oikein. Tärkeintä on löytää rakentavan keskustelun kautta kultainen keskitie, jonka mahdollisimman moni voi allekirjoittaa.