Pöytyä avaa mahdollisuuksia tuulivoimalle

0
Farid Haralan pitkä puhe ja hänen esittämänsä vetoomus ei kääntänyt valtuutettujen päitä. Vain perussuomalaiset vastustivat aiemmin tehtyjen tuulivoimaperiaatteiden kumoamista. Kuvassa etualalla kunnanjohtaja Mika Joki, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Rantala ja hallintojohtaja Jussi Heinonen.

PÖYTYÄ. Pöytyä avaa mahdollisuuksia tuulivoimalle. Kunnanvaltuusto päätti kumota vuonna 2015 päätetyt tuulivoiman rakentamista koskevat periaatteet. Jatkossa kaikkien teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden rakentamisen edellytykset selvitetään kaavoittamalla. Periaatteiden kumoamisesta vallitsi kunnanvaltuustossa lähes yksimielisyys. Kaikki muut valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattivat linjauksen muutosta.

Farid Harala teki perussuomalaisten esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun ja kuntalaiskyselyn tekemisestä.

–Kannatamme uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa, mutta tuulivoiman rakentamista Pöytyälle sen haittavaikutusten vuoksi ei tule edistää, Harala sanoi.

Haralan mukaan tuulivoiman rakentaminen oli ennen linjausten kumoamistakin mahdollista, mutta vain lähialueiden asukkaiden erillisellä suostumuksella. Hän ei usko tapauskohtaisen harkinnan tuovan kaavoitusprosessissa lisäarvoa tai turvaavan oikeutta terveelliseen, turvalliseen tai viihtyisää asuinympäristöön. Myöskään tuulivoimamelua koskeva lainsäädäntö ei hänen mukaansa anna suojaa teollisen tuulivoiman haittavaikutuksilta.

–Melun ohella tuulivoimaloista seuraa haitalliseksi koettuja välkevaikutuksia, totuttu maisema muuttuu merkittävässä määrin erilaiseksi niiden myötä, suurten laitostyyppien jäähdytysjärjestelmissä käytetään myrkyllisiä aineita ja laiterikkojen seurauksena ne saattavat levitä ympäristöön. Pitkin metsää leviävät öljyvuodotkaan eivät ole harvinaisia, Harala yritti vedota kanssavaltuutettuihin ja totesi laitosten rakentamisen laskevan kiinteistöjen arvoa lähialueilla.

Hän pitää tuulivoimahankkeiden vaikutusta myös kunnan imagolle ja vetovoimalle voimakkaan negatiivisena.

Haralan pitkä puhe, jonka päätteeksi hän luki kunnanvaltuutetuille joidenkin kuntalaisten toimesta lähetetyn vetoomuksen, ei tehonnut valtuutettuihin. Palautusesitys hävisi äänestyksessä äänin 29–6 ainoastaan perussuomalaisten äänestäessä palauttamisen puolesta. Tämän jälkeen kunnanvaltuuston päätökseksi tuli, että aiemmat periaatteet kumotaan. Harala jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Ei välittömiä vaikutuksia


Kunnanjohtaja Mika Joki ei usko, että nyt tehdyllä päätöksellä on välittömiä vaikutuksia Pöytyälle. Vanhoja tuulivoimahankkeita tuskin pystyy hänen mukaansa suoraan jatkamaan, vaan kiinnostuneiden toimijoiden ilmaantuminen todennäköisesti käynnistäisi hankkeet nollasta.

Tällä hetkellä ei myöskään ole ollut kiinnostusta tuulivoiman osalta. Sen sijaan teollisesta aurinkovoimasta on Joen mukaan tehty kolme aluevarausta.

–Niidenkin toteutumiseen vaikuttavat markkinat, maailmantilanne ja muut seikat, Joki toteaa.

SANOTTUA


Käytännössä ainoa muutos tulee olemaan, että tuulivoimaa voidaan jatkossa rakentaa Pöytyälle asukkaiden tahdon vastaisesti, Farid Harala (ps).

Periaatteiden kumoaminen ei tarkoita tuulivoiman rakentamisen helpottumista Pöytyällä. Jokainen tuulivoimahanke tullaan käsittelemään omana hankkeenaan normaalin kaavoitusprosessin yhteydessä. Avointa valtakirjaa tuulivoimayhtiöille ei anneta. Kuntalaisia tullaan kuulemaan kaavoitusprosessin yhteydessä, Marika Loponen (kesk).

Meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko kulutusjoustamme tai tuotamme lisää uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuotannon mahdollistaminen on kunnalle myös profiloitumiskysymys. Haluammeko olla kunta, joka mahdollistaa tämän tyyppiset asiat vai olemmeko kunta, joka sanoo ei, Joonas Rantala (kok).

Henkilökohtaisesti näen aurinkoenergian tulevaisuuden alana, enkä kyllä usko, että tänne meille olisi halukkuutta edes rakentaa näitä tuulivoimaloita, Marianne Raiko (kesk/sit).