Koski hakee valtiolle päätynyttä perintöä – Omaisuudella kohennettaisiin kuntalaisten hyvinvointia

0
Kosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Pietilä kehottaa odottamaan rauhassa, miltä osin valtioneuvosto päättää pysyttää Arvi Tammisen omaisuutta valtiolla ja mitä se mahdollisesti päättää luovuttaa Kosken kunnalle. Taustalla on edesmenneen Arvi Tammisen kotitalo.

KOSKI. Kunnanhallitus päätti hakea Arvi Tammisen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Kosken kunnalle. Kunnanjohtaja Henri Partasen mukaan hakemus lähetetään Valtiokonttoriin, kunhan hallituksen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu.

15.11.2021 kuolleella Tammisella ei ollut perintöön oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa siirtyi valtion nimiin ja Valtiokonttorin valvontaan. Vainajan viimeisellä kotikunnalla on kuitenkin mahdollisuus hakea perintöä sosiaalisiin sekä kulttuurisiin käyttötarkoituksiin.

Kunnanjohtaja Partanen kertoo, että Valtiokonttorille lähetettävässä hakemuksessa mainitaan molemmat käyttötarkoitukset.

– Hakemuksemme on lavea, käytännössä katsoen sellainen, että perintö hyödyttäisi kaikkia koskelaisia, Partanen kertoo.

Hän ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Pietilä (kesk.) kehottavat odottamaan rauhassa valtioneuvoston päätöstä, ennen kuin käyttötarkoituksesta keskustellaan sen tarkemmin. Koskelaiset voivat joutua odottamaan päätöstä jopa vuoden.

Partanen ei kommentoi kuolinpesän omaisuuden arvoa, mutta toteaa sen olevan huomattava. Valtioneuvosto päättää valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä, kun jäämistön perunkirjoitusarvo on suurempi kuin 750 000 euroa. Muissa tapauksissa päätöksen tekee Valtiokonttori.

Valtiollakin on tarpeita

Kun kunta on hakenut kuolinpesän koko omaisuutta luovutettavaksi, valtioneuvosto tai Valtiokonttori hylkäävät hakemuksen niiltä osin kuin ne päättävät pysyttää omaisuutta valtiolla.

Henri Partanen kertoo vastaavien käsittelyjen edenneen yleensä siten, että maakunnan tilanteen tuntevat ELY-keskukset ovat päättäneet, mitä omaisuutta jätetään valtion hallintaan. Kosken päättäjien tiedossa on tapauksia, joissa valtion haltuun on jätetty 50–60 prosenttia kuolinpesän omaisuudesta.

– Valtiolla pysytettävää omaisuutta näyttävät olleen muun muassa vaihtomaiksi soveltuvat metsät, Partanen kertoo.

Valtiovarainministeriön muistion mukaan maatilakiinteistöjä on joissakin tapauksissa pysytetty valtiolla, kun maita on voitu käyttää Metsähallituksen siemenviljelysalueiden hankinnan vaihtomaana tai puolustusvoimien alueiden vaihtomaana.

Silloinkin omaisuutta on pysytetty valtiolla, mikäli maita on voitu osoittaa sellaisenaan suojelualueiksi. Toisinaan valtio on pitänyt kiinni museaalisesti arvokkaasta omaisuudesta.

Omaisuudelle löytyy käyttöä

Olisiko perinnölle käyttöä Koskella?

– Ainahan omaisuus tai raha tulisi tarpeeseen, Henri Partanen vastaa.

Kysymystä omaisuuden muuttamisesta rahaksi on kunnanjohtajan mukaan liian aikaista spekuloida.

Partasen henkilökohtainen toive on, että mahdollisella perintöosuudella kyettäisiin lisäämään koskelaisten hyvinvointia siinä vaiheessa, kun hyvinvointipalvelut ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidossa.

– Jos kunta saa perintöä, mielestäni se pitää käyttää johonkin näkyvään asiaan, Heikki Pietilä toteaa.

Perintöä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus ja viime kädessä kunnanvaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä.