Nuoret ovat huolissaan lisääntyneistä lieveilmiöistä Koskella

0
Erityisesti Kosken keskustassa ajoneuvoilla kaahailu on aiheuttanut meluhaittaa. Kuva: Enni Lahti

KOSKI, MARTTILA. Marttilalaisten ja koskelaisten nuorten vanhemmat sekä kuntien eri ammattilaiset ovat viime aikoina olleet huolissaan nuorten keskuudessa tapahtuneista asioista, jotka vaikuttavat yleisesti nuorten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Syitä ja keinoja selvittää tilanne on mietitty paljon niin kouluissa kuin Marttilan ja Koski kuntien ammattilaisten toimesta.

Kosken ja Marttilan kuntien nuorisopalvelut tekivät vastikään kannanoton, jossa ilmaistiin huoli nuorten tekemisistä erityisesti viikonloppuisin. Kannanotossa kehotettiin lasten ja nuorten vanhempia keskustelemaan jälkikasvunsa kanssa kotona erityisesti päihteidenkäytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä.

Tällä hetkellä suurimmiksi huolenaiheiksi Marttilassa ja Koskella ovat nousseet alkoholi ja muut päihteet sekä niiden vaikutuksen alaisena ajoneuvon kuljettaminen tai päihtyneen kuljettajan kyytiin nouseminen. Lisäksi väkivalta ja ilkivalta huolestuttavat. Vaikka tällaista toimintaa on ollut miltei aina, viime aikoina se on lisääntynyt ja yhä nuoremmat löytävät esimerkiksi päihteiden pariin.

–Kyse ei välttämättä ole niinkään nuorison pahoinvoinnista, vaan lieveilmiöistä, jotka ovat seurausta nuorten määrän kasvamisesta, Kosken hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala kertoo.

Suuri osa nuorista kokoontuu Kosken keskusta-alueella, jossa myös meluhaittaa, kaahailua ja roskaamista näkyy jonkin verran. Esimerkiksi Kosken kirkon edusta on viime aikoina ollut paljon roskaamisen kohteena. Erityisesti viikonloput ovat vilkasta aikaa, kun myös marttilalaiset nuoret matkaavat Kosken keskustaan viettämään aikaa ystäviensä kanssa.

Päihtyneenä ajaminen huolestuttaa

Perjantai- ja lauantai-iltaisin nuoria näkyy muun muassa kirkon edustalla ja kaupan pihalla. Marttilalaisten ja koskelaisten nuorten yleisimmät kohtaamispaikat näyttävät olevan Kosken torialue ja Kosken yläasteen ja lukion parkkipaikka. Näissä paikoissa näkee lähes poikkeuksetta nuoria viikonlopun vietossa ystävineen. Marttilalaisten ja koskelaisten lisäksi paikalta saattaa löytyä nuoria myös muista lähialueen kunnista.

Koskella asuvat ja siellä aikaansa viettävät nuoret ovat kertoneet törmänneensä erityisesti päihteidenkäytön yleistymiseen sekä kaahailuun.

–Päihteitä käyttävät aika monet nuoret ja jotkut aika paljon ja useinkin, koskelainen Kerttu (nimi muutettu) kertoo.

Monet nuoret ovat viime aikoina nähneet samoja ongelmakohtia ja huolenaiheita, joista aikuisten keskuudessa on puhuttu huolestuneeseen sävyyn jo pidemmän aikaa. Erityisesti ajoneuvon ajaminen päihtyneenä sekä mahdollisesti tällaisessa tilassa kaahailu ovat aiheuttaneet mietteitä Koskella ja Marttilassa nuorison keskuudessa, mutta myös väkivaltaisuuden lisääntyminen on nostanut heissä huolen pintaan.

–Itse en ole joutunut pelkäämään, mutta kyllähän se vähän mietityttää muiden puolesta, Kerttu pohtii.

Kuitenkin ainakin osa nuorista kokee, että he voivat vaikuttaa asioihin, esimerkiksi pyrkimällä estämään päihtyneen henkilön pääsyn kulkuneuvon rattiin.

–Kaverille voi onneksi aika helposti sanoa ei, jos hän yrittää päästä ajamaan. Tuntemattomalle se on vaikeampaa, koskelainen Sami (nimi muutettu) toteaa.

Nuoret kertovat ymmärtävänsä vanhempien huolen asiaan, koska päihteiden mukana tulevat lieveilmiöt ovat pahimmillaan hyvinkin vaarallisia. He mainitsevat, että esimerkiksi päihdevalistukseen pitäisi heidän mielestään panostaa enemmän, jotta realistiset haittavaikutukset saataisiin mahdollisimman monen nuoren tietoon jo varhaisessa vaiheessa. Vanhemmilta puolestaan toivotaan enemmän aikaa kuunnella ja tukea nuoria, erityisesti silloin, kun nuori haluaa kertoa jotakin tärkeää.

–Olisi hyvä, jos vanhemmat vaikka kerran viikossa pysähtyisivät oikeasti kuuntelemaan, mitä asiaa heidän lapsillaan tai tutuilla nuorilla on, Sami mainitsee.

Enni Lahti

Auranmaan Viikkolehti antoi nuorille mahdollisuuden puhua jutussa poikkeuksellisesti muutetuilla nimillä, jotta heille ei aiheutuisi lehtijutusta harmia.