Työttömyys väheni Auranmaalla

0
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys väheni Koskella vuoden aikana 24 prosenttia.

AURANMAA. Syyskuun työttömyysprosentti oli Auranmaalla 5,9, kun se vielä elokuussa oli 6,2. Tilastoihin kirjattujen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta väheni eniten Pöytyällä, jossa se laski 6,9 prosentista 6,3 prosenttiin. Kyrön sahan lakkautus ei näy vielä syyskuun tilastoluvuissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työelämäkoordinaattori Timo Vahtosen mukaan entiset sahan työntekijät ovat työllistyneet melko hyvin muihin yrityksiin työvoiman kysynnän ollessa hyvin voimakasta.

Koskella työttömien osuutta kuvaava prosenttiluku laski neljällä kymmenyksellä, 5,7 prosenttiin. Kehitys noudattaa tavanomaista linjaa; työttömyys on perinteisesti laskenut siirryttäessä elokuusta syyskuuhun.

Auranmaan alhaisimman työttömyysasteen kuntana jatkoi Aura, 5,1 prosentilla. Työttömyys on vähentynyt vuoden aikana kaikissa muissa Auranmaan kunnissa, paitsi Oripäässä. Siellä työttömyysaste kasvoi vuoden aikana 4,7 prosentista 7,4 prosenttiin. Vielä elokuussa Oripään työttömyysaste oli 7,2.

Koko Varsinais-Suomeen verrattuna Auranmaan tilanne oli hyvä. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta oli syyskuun lopussa 8,6 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Syyskuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa, -10 prosenttia. Vakka-Suomessa määrä kasvoi 21 prosenttia. Sitä selittävät kesällä tapahtuneet Valmet Automotiven irtisanomiset ja lomautukset.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turun kaupungissa, 11,7 prosenttia. Matalin työttömyysaste oli Sauvossa, 2,5 prosenttia.

Luvut ovat peräisin Varsinais-Suomen syyskuun Työllisyyskatsauksesta. Sen ovat tehneet ELY-keskus sekä TE-palvelut.