Yrittäminen on onnistumista

0

Eräs paikallinen yrittäjä totesi kerran, että kunpa edes joskus sanottaisiin onnistujaksi eikä aina vain yrittäjäksi. Totta onkin, että sanoina yrittäjä ja yrittäminen voisivat olla osuvampiakin ja tuoda esiin myös sen, että yrittäjän elämään sisältyy paljon myös onnistumisia. Jos niin ei ole, toiminta loppuu.

Tässä lehdessä on esitelty auranmaalaisia yrittäjiä, jotka ovat onnistuneet palkinnon arvoisesti. Tarinat kertovat usein rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Yrittäjälle on tärkeää nähdä mahdollisuuksia siellä, missä muut eivät niitä näe.

Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muutamassa vuosikymmenessä parantuneet paljon, mutta paljon olisi vielä tehtävääkin. Yrittämisen kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala eikä yrittäjyyttä pidä nähdä koko elämän kestävänä urana. Yrittäjälle on annettava myös mahdollisuus epäonnistua. Yrittämiseen sisältyy aina riski, joka voi realisoitua.

Lehden teemasivuilla puolestaan kerrotaan kotimaisesta ruuantuotannosta eri näkökulmista. Tuottajalla on usein takanaan pitkä sukupolvien ketju ja halu siirtää toiminta edelleen seuraavalle sukupolvelle. Se, onnistuuko tuottaja tehtävässään, on kiinni kuluttajasta. Kotimaisen ruuan arvostus on ensin koronan ja nyt sodan vuoksi suurempaa kuin aikaisemmin, mutta arvostus ei vielä näy riittävästi tuottajille maksetussa hinnassa. Vaikka kasvukaudet ovat ilmastonmuutoksen vuoksi pidentyneet, ei suomalainen tuottaja voi mitään sille, että luonnonolosuhteet tekevät meillä ruuan tuottamisen kalliimmaksi kuin vaikkapa keskisessä Euroopassa.