AVI katsoo Pöytyän perusturvan toimineen asianmukaisesti

0

PÖYTYÄ. Aluehallintoviraston (AVI) Pöytyän perusturvalautakunnalle toimittamassa kirjeessä todetaan, että Pöytyän perusturvassa on arvioitu asianmukaisesti tapahtumien kulkua, tunnistettu toiminnassa esiintyneitä riskejä ja epäkohtia sekä ryhdytty omavalvonnallisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Asia ei anna aluehallintovirastossa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kirjeen taustalla on syyskuun lopussa ilmi tullut tapaus, jossa iäkkään pöytyäläispariskunnan epäitiin tulleen vakavasti laiminlyödyksi. Viranomaiset löysivät henkilöt kotoaan: toinen heistä oli löydettäessä kuollut ja toinen oli heikossa kunnossa.

Aluehallintovirasto tutustui kyseistä tapausta koskeviin tapahtumakuvauksiin, kunnan viranhaltijoiden tekemiin johtopäätöksiin ja korjaustoimenpiteisiin.

Pöytyän kunnassa tehdyn sisäisen valvonnan seurauksena kotihoidon kirjaamisohjetta on täsmennetty ja päivitetty, viestintäkäytänteistä on ohjeistettu, palvelutarpeen arviointiprosessi on aukikirjoitettu ja lisäksi on laadittu toimintaohjeet koskien turvapuhelimien tilauksia sekä tilanteita, joissa asiakasta ei tavoiteta. Myös kotikuntoutuksen ja arviointijakson prosessia on käyty läpi ja päivitetty. Henkilöstölle on päätetty antaa hoidontarpeen arviointiin lisää koulutusta.

Kunta on tiedottanut henkilöstöään uusista toimintaohjeista sähköpostitse. 4.10. pidetyssä kehittämispäivässä henkilökuntaa koulutettiin toimintaohjeiden käyttöön ja samalla ohjeisiin tehtiin henkilökunnan kanssa lisäpäivityksiä.