Aura ottaa käyttöön 200 euron kuntalisän

0

AURA. Auran kunta ottaa ensi vuoden alusta alkaen käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän. Kuntalisää maksetaan 200 euroa kuukaudessa yhdestä alle 3-vuotiaasta kotihoidossa olevasta lapsesta. Muista alle 3-vuotiaista sisaruksista myönnetään kuntalisää 100 euroa kuukaudessa.

Kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että lapsi tai lapset eivät ole kunnallisessa eikä palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa ja että perheelle maksetaan kotihoidon tukea. Kuntalisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on raskaus- tai vanhempainvapaalla.

Kuntalisä otetaan käyttöön määräajaksi 1.1.2023–31.12.2024. Kuntalisän maksamisesta tehdään sopimus Kelan kanssa, jolloin kuntalisä maksetaan perheille kotihoidon tuen ohella. Kunta maksaa kuntalisän kuukausittain Kelalle sen toimittaman laskun mukaisesti

Kuntalisää ei tarvitse hakea erikseen, poikkeuksena tammi- ja helmikuu 2023, jolloin tuen maksamiseen tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspäällikölle. Kuntalisä myönnetään perheille automaattisesti silloin, kun kotihoidon tuen kriteerit Kelassa täyttyvät.