Lieto vähensi hoitajapulasta kärsivän Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen asiakaspaikkoja

0
Syyskuun lopussa Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa oli 31 asiakaspaikkaa. Nyt paikkoja on 26. Kuva: Asko Virtanen.

LIETO / Tarvasjoki. Tarvasjoen hyvinvointikeskuksesta on vähennetty viisi tehostetun palveluasumisen paikkaa määräajaksi 28.11.2022–2.4.2023.

Vähennys on saatu aikaan siten, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet asukkaat ovat muuttaneet Liedon muihin palveluasumisyksiköihin, lähemmäs kaupungin keskustaa.

Vähennykset eivät koske Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen niin sanottuja kriisipaikkoja eivätkä lyhytaikaispaikkoja.

Liedon vt. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Pia Järvenpään mukaan ratkaisuun päädyttiin, koska lakisääteisen hoitajamitoituksen täyttäminen osoittautui mahdottomaksi ja siten myös potilasturvallisuus olisi vaarantunut

– Valtakunnallinen hoitajavaje kohdistuu etenkin syrjäseuduille. Tarvasjoelle on vaikea saada vakituisia hoitajia, koska joukkoliikenne ei kulje sinne viikonloppuisin, eikä kaikilla työntekijöillä ole välttämättä omaa autoa, Järvenpää kiteyttää.

Tällä hetkellä Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa on avoinna kuusi vakanssia. Hoitopaikkojen vähennyksistä on tarkoitus luopua sitä mukaa, kun vakansseja saadaan täytettyä.

Järvenpää toivoo hoitajapulan helpottavan keväällä, jolloin hyvinvointialueen resurssipoolit aloittavat toimintansa. Poolin resurssijohtajan sekä resurssipäällikköjen tehtävänä on ratkoa terveydenhuoltohenkilöstön vajeita yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Järvenpäällä on jonkin verran tietoa tulevan poolin toimintaperiaatteista.

– Tavoitteena on, että työntekijät voivat työskennellä lähellä kotiaan. Ei ole tarkoitus, että henkilöstöä pyöritetään ympäri hyvinvointialuetta, hän kertoo.