Kosken jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkaa ensi vuonna

0

KOSKI. Ensi vuosi näyttää Kosken kunnalle, kuten useimmille kunnille, taloudellisesti hyvältä. Talousarvio ennakoi noin 1,07 miljoonan euron ylijäämää. Mutta kuten muissakin kunnissa, myös Koskella suunnitelmavuosien osalta tulevaisuus on kunnanjohtaja Henri Partasen mukaan auki.

Rahoituksellisesti Koskella on Partasen mukaan hyvä tilanne, sillä esimerkiksi jätevedenpuhdistamon rakentamiseen kunta ei joudu ensi vuonna ottamaan lainaa. Kunta investoi uuteen jätevedenpuhdistamoon ensi vuonna 500 000 euroa ja seuraavana vuonna 2,5 miljoonaa euroa.

Huolissaan Partanen on tukipalvelujen tuottamisesta. Partasen mukaan tukipalvelujen tuottaminen muuttuu vaikeammaksi hyvinvointialueiden aloittamisen myötä.

Kosken ensi vuoden talousarvion tärkeitä painopistealueita ovatkin sote-uudistuksen käynnistymisen vaikutusten hallinta ja kuntastrategian jalkauttaminen osaksi kunnan palvelutuotantojärjestelmää. Oman toiminnan kehittäminen taloudellisesti kestävästi ja asukaslähtöisesti on ollut talousarviolaadinnan keskiössä.

Epävarman tilanteen vuoksi niin verotulot kuin toimintatuototkin on talousarviossa arvioitu Partasen mukaan erittäin maltillisesti. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 3,52 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan noin 4,27 miljoonaa euroa, mikä on noin puolet vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Investointeihin Koski aikoo ensi vuonna käyttää yhteensä noin 1,13 miljoonaa euroa. Jätevedenpuhdistamon ohella isoimpia investointeja on koulukeskuksen saneeraus, johon on budjetoitu 195 000 euroa, ja Talolan koulun saneeraus 80 000 eurolla.

Kosken kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion ensi viikolla.