Yhdistysaktiivi Miia Lehtonen hyppäsi Auran elinvoimajohtajan jättisaappaisiin

0
Miia Lehtonen aloitti Auran elinvoimajohtajana tammikuun alussa. Lehtoselle asuinseutukunnan kehittäminen on tärkeää. Auraa hän pitää yhteistyön edelläkävijänä.

AURA. Anna-Mari Alkion opintovapaan ajan Auran kunnan elinvoimajohtajana työskentelevä Miia Lehtonen myöntää hypänneensä jättisaappaisiin. Täytettävien saappaiden koko ei Lehtosta kuitenkaan hirvitä, vaan hän uskoo saavansa tehdä Alkion viitoittamaa työtä omalla tavallaan tuoden tehtävän hoitoon omaa osaamistaan.

Lehtosella on aiempaa kokemusta muun muassa Auranmaan yrityspalveluissa ja Loimaan Yrityskolmiossa työskentelystä sekä Auranlaakson kansalaisopiston seutukunnallisesta kehittämishankkeesta. Auraan hän siirtyi vuoden alussa Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämispalveluista, jossa hän oli mukana useammissa ammatilliseen koulutukseen liittyvissä hankkeissa. Myös kolmannen sektorin tuntemus on Lehtosella vahvaa ja oman hyvinvointipalveluja tarjoavan toiminimen kautta yrityselämäkin on tuttua.

Lehtonen on Turusta lähtöisin mutta asunut Auranmaalla parikymmentä vuotta, ensin Aurassa kuusi vuotta ja vuodesta 2008 alkaen Pöytyällä.

–Tunnen itseni edelleen turkulaiseksi, mutta asuinseutukunnan kehittäminen on minulle tärkeää, Lehtonen sanoo.

ELINVOIMAJOHTAJAN pestiä Lehtonen pitää mielenkiintoisena. Häntä kiinnostaa elinvoiman kehittäminen ja se, miten eri-ikäiset kuntalaiset pidetään mukana. Tähän pohdintaan Lehtonen tuo osaamisen tunnistamisen ja vahvistamisen näkökulmaa.

Maaseudun haasteena on muun muassa nuorten lähtö muualle opiskelemaan. Tulevaisuuden haasteena Lehtonen pitää sitäkin, ettei vielä tiedetä, minkälaisia tulevaisuuden työpaikat ovat.

–Muutos pitää tunnustaa ja muutoksessa pitää olla mukana, hän miettii ja toivoo, että maaseudulla löydetään keinoja, joilla nuoret saadaan opintojen päätyttyä palaamaan kotiseudulle.

Tämä edellyttää Lehtosen mukaan muun muassa työpaikkamahdollisuuksia ja kunnan houkuttelevuutta asuinympäristönä. Näkyvyyttäkin Lehtosen mukaan tarvitaan. Tähän Aura pyrkii esimerkiksi tonttimarkkinoinnilla ja osallistumalla helmikuussa Rakenna ja Sisusta -messuille.

Alkion aikana Aurassa on totuttu aktiiviseen sosiaalisen median tiedottamiseen sekä näyttäviinkin tempauksiin kuten jouluvalokulkueeseen. Lehtonen toteaa itsellään olevan opeteltavaa somemarkkinoinnissa, mutta ainakaan energisyydessä hän ei yhdistystoiminta-aktiivisuutensa, harrastustensa ja opiskelutarmonsa perusteella jää Alkiosta jälkeen. Viestintää kunnassa on vahvistettu myös palkkaamalla viestintäsihteeri.

ENERGIAA Lehtonen sanoo saavansa perheestä sekä hyvistä yöunista. Kiinnostus asioihin ja ihmisiin vie myös eteenpäin.

–Yhteistyöstä ja tekijöistä kaikki on kiinni eikä vain puheenjohtajista tai elinvoimajohtajasta, kolmessa eri yhdistyksessä puheenjohtajana toimiva Lehtonen toteaa ja kiittelee Auran olevan yhteistyössä edelläkävijä.

Hän odottaa innolla yritysvierailuja ja toivoo, että yrityksistä ollaan häneen rohkeasti yhteydessä. Yritysneuvonta on sijaisuuden ajaksi ulkoistettu Auranmaan Tilitiimi Oy:lle, mutta yhteydenotot yritysneuvontaan ohjautuvat elinvoimajohtajan kautta.

Elinkeinoelämän edistämisen lisäksi Lehtosen toimenkuvaan sisältyy kulttuuria. Hyvinvointijohtaja vastaa sivistystoimesta ja kirjastosta, mutta elinvoimajohtajan tehtäväkenttään kuuluu muun kulttuuritoiminnan kuten nuorisoteatterin kehittäminen. Niin ikään Lehtonen on mukana Aurajoen matkailutien kehittämisessä.


KUKA?

Nimi, ikä, kotikunta: Miia Lehtonen, 38, Pöytyä

Työ: Auran elinvoimajohtaja (31.7.2023 asti)

Koulutus: tradenomi, käynnissä opinnot Hämeen Ammattikorkeakoulussa luontoympäristön ja hyvinvoinnin edistäminen -koulutusohjelmassa. Opiskellut myös aikuiskasvatustiedettä ja suorittanut tanssi- ja liikuntaterapian perusopinnot sekä valmistunut Mindfulness tunnetaitovalmentajaksi.

Tärkeimmät luottamustehtävät: Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja, Karinaisten MLL:n puheenjohtaja, Loukonkulman Marttojen puheenjohtaja ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen jäsen.

Perhesuhteet: naimisissa, kolme kouluikäistä lasta.

Harrastukset: tanssiminen, kuntosali, ryhmäliikunta, matonkudonta ja lasten harrastukset muun muassa pesäpallo sekä musiikki.

Motto: Kaikki lähtee hyvinvoinnista.


Uusi elinvoimaohjelma tähtää yrittäjämyönteisyyteen

Elinvoimajohtajan alkuvuoden tehtäviin sisältyy Auran kunnan uuden elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden laatiminen yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Kunnanvaltuusto on jo hyväksynyt toimenpiteet, joilla kunnasta tehdään kokoluokkansa yrittäjämyönteisin kunta.

Miia Lehtosen mukaan elinvoimaohjelmaa leimaa vahva tahto tehdä yhteistyötä kunnan yritysten kanssa.

–Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara. Ensimmäisenä toimenpiteenä ohjelmassa onkin kunnan ja yritysten välisen kumppanuuden vahvistaminen. Tätä toteutetaan muun muassa jalkautumalla yrityskentälle sekä satsaamalla koulussa yrittäjyyskasvatukseen.

Aurasta myös halutaan yrityksille houkutteleva, mihin pyritään muun muassa työvoiman saatavuudesta huolehtimalla. Osa tätä on Auranmaan kuntien kanssa yhteistyössä käynnistetty Töihin maalle -hanke. Yrittäjämyönteisyys halutaan niin ikään vakiinnuttaa osaksi kunnan toimintaa pitämällä päätöksenteko joustavana ja ketteränä. Päätöksenteossa on tarkoitus ottaa käyttöön yritysvaikutusten arviointi.

Elinvoimaohjelman neljäs toimenpide on vetovoimaisuuden vahvistaminen, mihin sisältyy muun muassa joukkoliikenteen kehittäminen ja Ysitien edunvalvonta.

Yrittäjien aamukahvitilaisuus perjantaina 27.1. kello 8–10 Auran Shellillä.