Eveliina Kiiski aloitti sotekeskuspäällikkönä

0
Eveliina Kiiski aloitti vuodenvaihteessa sotekeskuspäällikkönä. Tärkein tehtävä on toiminnan johtaminen ja talouden seuranta.

HYVINVOINTIALUE. Pöytyän perusturvajohtaja ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski aloitti vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan sotealue kakkosen sotealuepäällikkönä. Sosiaali- ja vammaispalveluiden aluepäällikkönä aloitti Paula Laukamo ja iäkkäiden palveluiden aluepäällikkönä Sari Hievanen.

Varhassa on kahdeksan sotealuetta. Alue kakkoseen kuuluvat Pöytyä, Aura, Lieto, Koski, Marttila, Loimaa ja Oripää. Kiiski on aikaisemmin työskennellyt niin Loimaalla kuin Härkätielläkin, minkä hän arvelee helpottavan laajan alueen haltuunottoa.

Kiisken työnkuva muuttuu täysin. Alue laajenee, mutta hän vastaa kapeammasta sektorista kuin aikaisemmin. Kiisken vastuulle tulevat avoterveydenhuolto, toimintakykyä edistävät palvelut, ikäkeskus, perhekeskuspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Suorien alaisten määrä vähenee. Ennen suoria alaisia oli 22, nyt kuusi.

–Sotekeskuspäällikkö vastaa alueen toiminnasta ja taloudesta ja on itse palvelulinjajohtajan suora alainen. Tärkein tehtävä on toiminnan johtaminen ja talouden seuranta.

Hyvinvointialueen keskeinen idea on, että palvelut yhdenmukaistetaan.

–Alueilla voi toki olla erityispiirteitä, mutta ajatus on, että ohjaus tulee keskitetysti ja palvelut yhdenmukaistetaan, Kiiski sanoo.

Palvelurakenteesta päätetään syksyllä

Palvelurakenteesta eli käytännössä siitä, kuinka moni nykyisistä terveyskeskuksista toimii jatkossakin, pyritään päättämään syksyllä.

–Vielä on liian aikaista arvioida, millainen palveluverkko tulee olemaan. Lähipalvelut pitää olla, mutta toisaalta myös julkista liikennettä tulee kehittää esimerkiksi kutsuliikenteen avulla, Kiiski sanoo.

Hyvinvointialue tarvitsee siis tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, sillä julkisen liikenteen tukeminen on kiinni kunnista.

Yksi listalla olevista asioista on digipalveluiden kehittäminen, missä Pöytyä on ollut edelläkävijä muun muassa chat-palveluiden käyttäjänä. Toinen asia, missä voisi viedä muualle pöytyäläistä osaamista on fysioterapian suoravastaanotto.

Pula tekijöistä

Henkilöstöpula on yksi Varhan suurimmista ongelmista. Kiiski uskoo, että toimintatapoja kehittämällä ja henkilöstön jaksamiseen panostamalla siihenkin löytyy ratkaisuja.

–Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, koulutus ja erilaiset palkitsemiset ovat myös tärkeitä keinoja henkilöstöpulan lievittämisessä, Kiiski miettii.

Koko hyvinvointialuetta koskeva ongelma on, että Tyksin päivystys on pahasti ylikuormittunut. Pula on myös ikäihmisten jatkohoitopaikoista, jotka ovat yksityisten varassa. Yksityisten palveluntuottajien ja julkisen sektorin välillä käydään parhaillaan neuvotteluja hinnoista, sillä inflaatio on nostanut kustannuksia.

–Ikärakenteen muutos on tullut nopeasti eteen. Nyt on tärkeä miettiä, miten palvelut saadaan sujuviksi. Esimerkiksi muistipoliklinikkatoiminnan kehittäminen on tässä yksi tärkeimmistä asioista, Kiiski sanoo.

Hän painottaa, että vaikka hyvinvointialue vastaakin nyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, kyse on alkuvaiheessa hallinnollisesta uudistuksesta. Palvelut löytyvät tammikuussakin samasta paikkaa kuin vielä joulukuussa.