Moniosaajissa piilee oripääläisen paalutusyrityksen pärjäämisen salaisuus

0
Tiina Siivonen ja Hannu Vesamäki luonnehtivat Kankareen Paalutuksen vuosittain tekemiä kalustoinvestointeja mittaviksi. Kehityksen kärkeä edustava konekanta ja ajoissa tehdyt huollot auttavat yritystä pitämään kiinni asiakkaille annetuista lupauksista.

ORIPÄÄ. Paaluttaminen on merkittävä asia tilaajalle, oli sitten kyseessä terassin tekeminen omakotitalon pihamaalle tai sillan rakentaminen pääkaupunkiseudulle. Molemmissa Kankareen Paalutus Oy käyttää samaa perustekniikkaa: lyömällä asennettavaa teräspaalua. Ohuimmat paalut ovat halkaisijaltaan 90-millisiä ja paksuimmat ovat 220-millisiä. Paalut liitetään toisiinsa jatkoholkkien avulla.

– Usein paalutetaan 10–15 metrin syvyyteen ja on paikkoja, joissa mennään jopa 60 metriin, toimitusjohtaja Hannu Vesamäki kertoo.

Yksittäisten paaluelementtien pituus vaihtelee; esimerkiksi huonetiloissa työskenneltäessä voidaan käyttää metrisiä elementtejä, kun taas muualla yleinen pituus on kuusi metriä.

Nykyaikainen teräspaalutus rantautui Ruotsista Suomeen parikymmentä vuotta sitten materiaalitoimittaja Rautaruukin, nykyisen SSAB:n avustuksella. Teräspaalut eivät vaadi yhtä raskasta asennuskalustoa kuin paljon painavammat betonipaalut ja myös asennuksesta aiheutuva tärinähaitta on vähäisempi kuin betonipaalutuksen kohdalla.

Suuri osa Kankareen Paalutuksen käyttämistä paalutuskoneista on kaivinkoneiden rungoille rakennettuja laitteita, jotka on varustettu hydraulitoimisella iskuvasaralla. Yrityksellä on neljä rekasta ja paalutuskoneesta koostuvaa työyksikköä. Yhden yksikön operointiin tarvitaan yleensä kaksi työntekijää.

Yrityksellä on lisäksi useita pieniä paalutuskoneita, joita pystytään käyttämään ahtaissa tiloissa.

Tasaista puurtamista

Rahassa mitattuna Kankareen Paalutus Oy:n urakoiden suuruusluokka vaihtelee tuhannen ja usean sadan tuhannen euron välillä. Viime vuosina yritys on tehnyt keskimäärin seitsemän miljoonan euron liikevaihtoa.

Hannu Vesamäen tapana on miettiä asiakkaan kanssa, mikä olisi paras ratkaisu kulloiseenkin kohteeseen.

– On oltava avulias sekä rehti ja pidettävä kiinni lupauksista. Tarvittaessa on oltava rohkeutta ohjata toiselle toimijalle, jos jokin muu menetelmä on asiakkaan kannalta parempi, Vesamäki linjaa.

Hän ja toimistotöistä sekä markkinoinnista vastaava Tiina Siivonen tuumaavat korona-ajan menneen Kankareen Paalutuksen osalta hyvin ja tulevaisuuteenkin he suhtautuvat luottavaisesti.

Teräspaalutuksen ohella Kankareen Paalutus tekee teräksestä perustusrakenteita eli kehikkoja, joiden päälle pystytetään muun muassa moduulipäiväkoteja sekä koulujen väistötiloja.

CE-standardin mukaiset perustusrakenteet valmistellaan mahdollisimman pitkälle yrityksen tiloissa Oripäässä ja ne sinkitään työmaan sijainnista riippuen joko Aurajoki Oy:ssä tai Vihdin Kuumasinkitys Oy:ssä.

– Liiketoiminnan pääpaino on ehdottomasti paalutuksessa, mutta monipuolisuus, kokemus ja osaaminen luovat pelivaraa sekä varmistavat töiden saamisen, Vesamäki sanoo.

Oripään sijaintia hän kiittelee siinä mielessä hyväksi, että sieltä pääsee yhtä helposti pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Viime aikoina Kankareen Paalutuksella on ollut hankkeita myös Itä-Suomessa.

Omakotitalojen vaatimia paalutuksia voidaan tehdä useampia päivässä. Tyypillinen Kankareen Paalutuksen saama urakka kestää pari päivää. Pisimpiä urakoita on ollut Lieksaan rakennetun sahan paalutus, jossa vierähti puolitoista kuukautta.

Mistä uusia tekijöitä?

Tulevaisuudennäkymiä pohdittaessa yksi Hannu Vesamäkeä ja Tiina Siivosta mietityttävä asia on työvoiman saatavuus. Vesamäki kuuluu Suomen Geoteknilliseen Yhdistykseen ja sen paalutustoimikuntaan, joka on ryhtynyt kurssittamaan paalutuskoneiden kuljettajia. Hän pitää sitä hyvänä alkuna, mutta itse paalutuskoneen käyttö on vain osa työsuoritusta.

Tärkeimpänä uuden työntekijän avuna Siivonen ja Vesamäki pitävät reipasta ja oppimishaluista mieltä. Peruskoulutus hoituu kokeneempien työntekijöiden toimesta, mutta oppimista riittää eläkeikään asti. Vaikka asiat tehdään tiettyjen rutiinien mukaan, jokainen työmaa on erilainen ja usein niille meno edellyttää perehdytyksiä.

– Lisäksi on osattava ajaa raskas kalusto turvallisesti perille missä tahansa kelissä, täytyy tulla toimeen asiakkaiden kanssa, olivat he sitten yksityishenkilöitä tai rakennusliikkeitä, on pidettävä huolellisesti kirjaa jokaisesta työsuorituksesta samalla kun uurastaa tuulessa ja tuiskussa ja lopuksi on tehtävä pöytäkirja. Työ vaatii ponnisteluja myös puolisolta sekä lapsilta, kun urakat saattavat viedä pitkiksi ajoiksi pois kotipaikkakunnalta, Tiina Siivonen luettelee ja huomauttaa, että kovista vaatimuksista huolimatta ala koukuttaa.

Pitkään yhdessä uurastaneet työntekijät ovat hitsautuneet tiiviiksi porukaksi. Suuri osa Kankareen Paalutuksen työntekijöistä asuu Oripäässä ja Yläneellä.

Naapurin toive -juttusarjassa naapurikunnan tai -kylän yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja valitsee naapurista yrityksen, josta hän haluaisi lukea jutun. Juttua Kankareen Paalutus Oy:stä oli toivottu Yläneen yrittäjäyhdistyksestä. Seuraavana juttusarjassa on vuorossa Oripään Yrittäjien toivoma juttu Koskelta.


Yritys

Kankareen Paalutus Oy
Kotipaikka Oripää
Perustajana oripääläinen Marko Kankare
Erikoistunut teräspaalutuksiin
Liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa
Kymmenkunta työntekijää
Toimitusjohtaja Hannu Vesamäki