Oripään sivistyslautakunta valitsi Tanja Yrttiahon varhaiskasvatuksen päälliköksi

0
Oripään kunnantalo.

ORIPÄÄ. Sivistyslautakunta on valinnut Oripään varhaiskasvatuksen päällikön virkaan Tanja Yrittiahon ja hänen kieltäytymisensä varalle Sari Mäkisen. Sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja haastattelivat molemmat muodollisesti pätevät hakijat maanantaina 2.1. Lisäksi hakijat olivat sivistyslautakunnan haastateltavina 10.1. kokouksessa.

Aiempi varhaiskasvatuspäällikkö Henri Ojala irtisanoutui virastaan 23.11.2022.