Penkkirivejä pois esteettömyyden ja monikäyttöisyyden parantamiseksi – Auran kirkon remonttisuunnitelmat täsmentyivät

0

AURA. Auran kirkon remonttisuunnitelmat ovat remontin käynnistyttyä täsmentyneet. Uudessa korjaussuunnitelmassa poistetaan muutama penkkirivi alttarialueen läheisyydestä tilan esteettömyyden ja monikäyttöisyyden parantamiseksi. Istuinpaikat korvataan tuoleilla.

Penkkien poiston katsotaan edesauttavan kirkkokuoron ja orkesterin asettumista kirkon etuosaan. Kirkon urkuparvea pidetään liian pienenä, jotta se vastaisi musiikkielämän tarpeisiin. Urkuparvi ei myöskään ole esteetön.

Penkkien poiston katsotaan myös parantavan näkyvyyttä alttarialueelle ja liikuntaesteisten osallisuutta sekä mahdollistavan myös lasten, nuorten ja erilaisten erityisryhmien toimintamahdollisuuksia kirkkotilassa. Lisäksi korjaustoimikunta arvioi toimivaksi ratkaisun, jossa penkkien poistosta vapautuva muuntuva alue on välittömässä yhteydessä sakastin pienen keittiötilan kanssa. Tämä mahdollistaa kahvitarjoilujen järjestämisen tilassa.

KIRKKOVALTUUSTO hyväksyi uudet suunnitelmat luottamuskauden avauskokouksessa. Muutosten taustalla on uudelleen virinnyt keskustelu esteettömyyden ja muunneltavuuden parantamisesta. Korjaustoimikunta piti tarpeellisena arvioida tehtyjä suunnitelmia uudelleen. Kirkkoneuvosto ja -valtuusto olivat yhtä mieltä esitettyjen muutosten tarkoituksenmukaisuudesta.

–Muutos on hillitty ja lisää kirkon käyttömahdollisuuksia myös arkiviikolla, kirkkoherra Risto Leppänen sanoo Liedon seurakunnan nettiuutisessa.

Myös Museovirasto toteaa kirkkosalin joustavan ja monipuolisen käytön olevan ymmärrettävä tarve, vaikka kehottaakin seurakuntaa harkitsemaan muutoksen tarpeellisuutta. Liedon seurakunnan mukaan penkkeihin kajoava muutos ei ole radikaali verrattuna Kirkkohallituksen jo aiemmin vahvistamiin suunnitelmiin. Aikaisemmassa suunnitelmassa penkkirivejä oli tarkoitus lyhentää sekä joitakin penkkejä poistaa. Liikuntaesteisten paikat oli aikaisemmassa suunnitelmassa sijoitettu kirkon eteläisen ristivarren vasemmalle puolelle.

–Tätä taustaa vasten uusi ehdotettu muutos on teknisesti pieni ja poistettavat penkit palautettavissa. Penkkikorttelin muutos on kuitenkin kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, ja siksi kirkkovaltuuston hyväksymät muutossuunnitelmat vaativat vielä vahvistuksen Kirkkohallitukselta, nettiuutisessa kerrotaan.

Suunnitelmamuutoksia käsitellessään kirkkovaltuusto puntaroi lisäksi kahden muun vaihtoehdon välillä. Yhtenä vaihtoehtona oli pitäytyä jo aiemmin hyväksytyissä suunnitelmissa ja toisena se, että suunnittelutyö olisi aloitettu kokonaan uudestaan.

Kirkkovaltuutettu Tomi Pohjankukka esitti, että Auran kirkon remontin suunnitelmissa pitäydyttäisiin alkuperäisessä suunnitelmassa. Esitys ei saanut kannatusta. Myöskään suunnittelutyön kokonaan uudelleen aloittamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena.