Asemanseudun kaavoitus antaa mahdollisuuden tiivistää Auran keskustaa – Paikallisjunan pysäkille on tilaa radan pohjoispuolella

0
Suunniteltava alue on merkattu katkoviivalla. Se rajautuu pohjoisessa Nikkarinkujaan ja Yhdystiehen, idässä Turuntiehen, etelässä Asematiehen ja lännessä Sillankorvantiehen.

AURA. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Asemanseudun keskustan asemakaavoituksen muutostyön. Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannun mukaan tällä varaudutaan ennen muuta paikallisjunaliikenteen käynnistymiseen ja sekä kevyen liikenteen suosion kasvuun.

Ideana on, että radan pohjoispuolella olevalle junapysäkille voi saapua vaivatta vaikkapa polkupyörällä ja loppumatka oppilaitokseen tai töihin taittuu junalla. Junapysäkkiä hahmotellaan Nikkarinkujan pään tuntumaan.

Jotta pysäkille pääsee helposti myös radan eteläpuolelta, Asematien päähän kaavaillaan radan ylittävää kevyenliikenteen siltaa.

– Ei mitään Logomon sillan tapaista, vaan keveämpää, aluearkkitehti Hannu täsmentää.

Pysäkkirakenteiden vaatima maa-alue on valtion omistuksessa.

Asuntopainotteista rakentamista

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös keskustan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen asuntopainotteisella uudisrakentamisella. Yhtenä vaihtoehtona on lähiliikenneratojen varrelta tuttu miljöö, jossa pysäkin lähellä on kerrostaloja.

Olli-Pekka Hannu toteaa, että tilan puolesta kerrostaloja pystyttäisiin rakentamaan radan eteläpuolella olevalle tyhjälle maa-alueelle. Se on suurimmaksi osaksi Auran kunnan hallussa.

Hannun mukaan on vaikea arvioida, kuinka lähelle rataa asuintaloja kannattaa rakentaa ja kuinka pian. Rakennustekniikan puolesta melun ja tärinän torjuminen on mahdollista jo nyt, mutta se nostaa asuntojen neliöhinnan korkeaksi.

Vielä toistaiseksi Aurassa on tarjolla huomattavasti helpommin rakennettavissa olevaa tonttimaata.

Keskustaajaman syntysija

Suunnittelun kohteena oleva alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, sillä Auran keskustaajaman kehittyminen sai alkunsa rautatieaseman perustamisesta 1870-luvulla.

Tienoon rakennuskanta on iältään vaihtelevaa ja siihen sisältyy useita paikallisesti arvokkaita rakennuksia.

Olli-Pekka Hannu esittelee keskeisiksi rakennuksiksi rautatien eteläpuolella olevan entisen Talouskaupan, joka pystytettiin noin 1910 sekä työväentalo Aurantalon vuodelta 1938.

Radan pohjoispuolella, Ahtimuksen ja Jaakolan kiinteistöillä sijaitsevat asuinrakennukset lukeutuvat koko taajaman vanhimpiin. Ne arvioidaan pystytetyn 1800-luvun puolella.

Asemakaavoitustyössä tullaan selvittämään rakennus- ja aluekohtaisten suojelumerkintöjen tarpeellisuus.

Pitkä aika toteutukseen

Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu muistuttaa asemakaavamuutoksen olevan kauas tulevaisuuteen kurkottava hanke, joka saattaa konkretisoitua vasta vuosikymmenten päästä.

Itse kaavaprosessi etenee siten, että asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville kuluvan kevään aikana.

Mikäli kaavoitus etenee joutuisasti, Auran kunnanvaltuusto pääsee käsittelemään Asemanseudun keskustan asemakaavamuutosta talvella 2024.