Oripääläiset keksimään 10 000 eurolle käyttöä

0

ORIPÄÄ. Oripääläiset pääsevät nyt ehdottamaan, mihin kunta käyttää 10 000 euroa. Oripää on ottanut käyttöön osallistuvan budjetoinnin, joka antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua verovaroja koskevaan keskusteluun, varojen käytön suunnitteluun ja varojen käytöstä tehtävään päätöksentekoon. Oripään kuluvan vuoden talousarviossa on varattuna 10 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Oripääläiset voivat 2.3. mennessä tehdä ehdotuksia toteutettavista hankkeista. Ehdotukset voi jättää sähköisesti kunnan verkkosivuilla olevan lomakkeen välityksellä tai paperisen lomakkeen voi myös jättää kirjastossa olevaan laatikkoon.

Kunnanhallitus valitsee tehdyistä ehdotuksista hankkeet kuntalaisten äänestettäväksi. Valittavien kohteiden tulee täydentää tai monipuolistaa palveluja ja palvella laajaa asukasjoukkoa kuntastrategian tavoitteita tukien. Äänestys tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta sähköisesti tai jättämällä äänestyslipuke kirjastoon.

Äänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin erikseen. Äänestäminen on mahdollista myös alaikäisille.

Lopullisen päätöksen tekee kunnanhallitus, joka valitsee toteutettavan hankkeesta tai hankkeet eniten ääniä saaneista ehdotuksista.