Naapurista vaatimuksia Verhonkulman tuulivoimapuiston haittavaikutusten poistamiseksi

0

MARTTILA. Pöytyäläinen Farid Harala vaatii Marttilan kunnalta toimia Verhonkulman tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi. Kunnalle lähettämässään sähköpostissa Harala kertoo tuulivoimaturbiinien aiheuttavan usein ja toistuvasti merkittävää haittaa hänen ja talossa vierailevien muiden ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja asumisviihtyvyydelle.

Harala vaatii Marttilan kuntaa sekä ympäristö- ja terveysviranomaisia ryhtymään välittömiin toimiin tuulivoimaloiden aiheuttamien haittavaikutusten poistamiseksi ja tekemään ympäristövaikutusten arvioinnin aiheutuneiden haittojen selvittämiseksi. Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila kertoo kunnan jo käyneen asiasta keskustelua Liedon ympäristöterveydenhuollon ja Kosken ympäristönsuojelun kanssa. Nämä tulevat Maisilan mukaan tekemään mittauksia tilanteen kartoittamiseksi.

–Asiaa selvitellään. Meidän intresseissä ei ole, että joku kärsii, Maisila sanoo.

Harala on ollut Marttilan kuntaan yhteydessä aiemminkin, mutta muita valituksia tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta ei kuntaan ole Maisilan mukaan tullut. Kuntalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa on Maisilan mukaan lähinnä tullut ilmi, että osa kuntalaisista pitää voimaloita rumina. Kovalla tuulella voimaloista tuleva ääni myös vaikeuttaa metsästystä, mutta muunlainen haitta ei ole noussut keskusteluihin. Kunnan teettämässä kyselyssäkin valtaosa vastanneista suhtautui voimaloihin positiivisesti tai neutraalisti.

Voimaloiden käytössä ei Maisilan mukaan tiettävästi ole tapahtunut muutoksia, jotka olisivat nyt lisänneet haittavaikutuksia.

–Mikäli mittauksissa jotain ilmenee, olemme yhteydessä tuulivoimayhtiöön, jos voimaloiden käyttö olisi jotenkin säädettävissä, Maisila sanoo.

MARTTILASSA selvitettiin viime vuonna mahdollisuuksia rakentaa Marttilaan lisää tuulivoimaloita. Selvityksessä todettiin, ettei tuulivoimakaavoitukselle ole tällä hetkellä edellytyksiä. Jos suojaetäisyydet tulevaisuudessa pienenevät nykyisistä, tilanne voi Maisilan mukaan muuttua. Näillä näkymin Marttilaan ei kuitenkaan ole tulossa lisää tuulivoimaloita, eikä myöskään aurinkovoimaloita.

–Tuulivoimaselvityksen sivulöydöksenä löydettiin yksi potentiaalinen paikka aurinkovoimaloille, mutta kunta ei ole sen edistämisessä aktiivinen, Maisila kertoo ja huomauttaa, että aurinkovoima vaatii huomattavan ison alueen, jotta kunta hyötyisi sen toiminnasta.

–Itse myös ajattelen, että siinä menisi iso alue tärviölle, Maisila lisää ja pohtii, että yleinen suhtautuminen aurinkovoimaan on tällä hetkellä melko kritiikitöntä.